Sökning: "handlings teori"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden handlings teori.

 1. 1. Nu får hönorna mat för det blev över : inkluderande pedagogik för ekologisk hållbar utveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nina Nilsson; Rebecca Sperling; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk hållbar utveckling; handlingskompetenta barnet; inkludering; uppföljning;

  Sammanfattning : Inledning Detta är en kvalitativ studie om det handlings kompetenta barnet inom ekologisk hållbar utveckling. Detta för att ekologisk hållbarhet är väldigt aktuellt i dagens samhälle på grund av att vi överkonsumerar jordens resurser. LÄS MER

 2. 2. Audentio: En väg till talarstolen för de som vågar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Hanna K. E. Johansson; [2011]
  Nyckelord :progression; kroppsspråk; kbt; kognitiv beteendeterapi; hermeneutik; kursupplägg; retorikkonsult; kursledare; våga tala-kurs; imitatio; topikläran; topoi; topos; topiker; topik; copia; intellectio; inventio; partesläran; partesmodellen; scenskräck; nervositet; talarträning; talängslan; våga tala; retorik; audentio; relativism; konsten att överväga; fallasier; argumentationsteori; konsten att lyssna; självbild; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samtidigt som den retoriska medvetenheten ställer oerhört höga krav på retorn saknas det i partesmodellen ett moment som uttryckligen behandlar hur talaren mentalt kan förbereda sig för att våga. Utifrån två våga tala-kursledares erfarenheter och med förankring i bland annat retorikvetenskaplig teori diskuteras hur retorisk copia kan vara användbar för att hantera talängslan. LÄS MER

 3. 3. Berättelsen om Negotium : En analys av narrativer från ett företag iförändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Eriksson; Isabell Norell; [2010]
  Nyckelord :Narrativ teori; socialkonstruktivism; identitetsskapande; kultur; organisation.;

  Sammanfattning : Negotium är ett teknikintensivt företag som, till följd av förändrade marknadskrav och ett behov av att kostnadseffektivisera, idag står inför ett omfattande produktskifte. Skiftet är en del i företagets strategi för att fortsätta vara marknadsledande, men innebär även stora utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Kön och sexualitet sett ur Sverigedemokraternas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Emma Karlsson; Elina Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :Kön; Sexualitet; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : Sverigedemokraterna har enligt vissa vunnit frågan angående invandring och tagit den till sin egen. Vilket har inneburit uppmärksamhet och diskussioner i olika medieenheter sedan valet år 2006. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och hinder för mikroföretag under resan mot tillväxt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jens Holmberg; Patrick Winther Lundquist; [2010]
  Nyckelord :Mikroföretag; Tillväxt; Byggbranschen; Incitament; Hinder; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Möjligheter och hinder för mikroföretagen under resan mot tillväxt Seminariedatum: 4 juni, 2010 Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 hp Nyckelord:Mikroföretag, Tillväxt, Byggbranschen, Incitament och Hinder Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån tidigare teori och forskning på området kring mikroföretag och vår fallstudie inom byggbranschen, undersöka vilka incitament och hinder det finns för mikroföretag att växa och att integrera dessa i en modell. Syftet är att utifrån denna modell ge förslag på hur en strategi skulle kunna vara utformad för mikroföretagets tillväxt. LÄS MER