Sökning: "Stödmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Stödmaterial.

 1. 1. ”Jag vill ha pedagogisk dokumentation, jag tycker det ger jättemycket” - En studie om pedagogers syn på pedagogisk dokumentation och barnens delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erika Fodor; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; Medkonstruktör; Pedagogisk dokumentation; Social konstruktion; Subjekt;

  Sammanfattning : Krav ställs på pedagogisk dokumentation i förskolan från många olika håll där barnens delaktighet betonas. Skolverket (2012) har gett ut stödmaterial kring hur förskolor kan arbeta med pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med förskolans läroplan. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Arbnora Biljali Ilazi; Roqia Ayubi; [2018]
  Nyckelord :modersmål; flerspråkighet; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur några förskollärare arbetar för att främja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolans verksamhet. För att få en klarare uppfattning kring hur förskollärarna arbetar, har vi valt att använda oss av frågeställningar som berör samt belyser vilka metoder och arbetssätt de använder sig av för att främja barns språkutveckling likväl vilka arbetssätt och metoder förskollärare använder sig av för att anpassa verksamheten till de flerspråkiga barnen. LÄS MER

 3. 3. Våga vara medmänniska! - hur barnböcker kan användas för svåra samtal med barn inom ramen för ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Carlberg; Evelina Frank; [2018]
  Nyckelord :Barn; barnlitteratur; sorg; sorgebearbetning; trygghet; undervisning; svenska.;

  Sammanfattning : Ett av lärarens viktiga uppdrag är att finnas som den trygga punkten i ett barns liv när det värsta händer. Utifrån handböcker samt stödmaterial från Skolverket vill vi ta upp hur barnböcker kan användas inom ramen för ämnet svenska med syftet att underlätta sorg hos barn men också att hjälpa barnen att själva kunna skapa sig en förståelse av sin egen sorg. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Amyloid Fibrils as Templates for Photon Upconversion by Sensitized Triplet-Triplet Annihilation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Sharon Berkowicz; Helena Olsson; Henrik Broberg; [2017]
  Nyckelord :photon upconversion; sensitized triplet-triplet annihilation; anti-stokes emission; amyloid fibrils; whey protein;

  Sammanfattning : In the face of global warming and shrinking resources of fossil fuels the interest in solar energy has increased in recent years. However, the low energy and cost efficiency of current solar cells has up to this date hindered solar energy from playing a major role on the energy market. LÄS MER

 5. 5. Språkintroduktionens kunskapskrav : En studie om hur kunskapskraven kan förstås av nyanlända elever och tydliggöras av lärare.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Baker Mona; [2017]
  Nyckelord :nyanlända elever; ensamkommande flyktingungdomar; kunskapskrav; bedömningsmetoder; språkintroduktion; svenska som andraspråk; Skolverkets stödmaterial;

  Sammanfattning : På senare år har antalet nyanlända elever ökat markant på Språkintroduktionsprogrammet över hela riket. Dessa elever behöver snabbt tillägna sig svenska språket för att kunna kommunicera och skaffa sig en utbildning. LÄS MER