Sökning: "Statsstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Statsstöd.

 1. 1. Vilse i skogen - En utredning av förenligheten mellan EU:s statsstödsregler och nationell intrångsersättning vid rådighetsinskränkningar inom skogsbruket

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Larsson; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utreda förhållandet mellan EU:s statsstödsregler och nationell intrångsersättning vid rådighetsinskränkningar inom skogsbruket. Utgångspunkt tas i nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog samt inskränkningar som utgår i enlighet med artskyddsförordningens bestämmelser. LÄS MER

 2. 2. Att få eller inte få återbetalning för energiskatten på elektrisk kraft : eller konsten att inte sätta punkt(skatt) för colocation-verksamheten i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefin Fornander Bertlin; [2019]
  Nyckelord :Excise Duty; Energy tax on electrical power; Tax Law; Data center; State Aid; Punktskatt; Energiskatt på elektrisk kraft; Skatterätt; Datorhall; Statsstöd;

  Sammanfattning : Lättnadsregeln i 11 kap. 15 § LSE ger möjlighet till avdrag för den el som förbrukats i datorhallar. Datorhallsdefintionen avgränsar skattelättnaden till att enbart gälla vissa datacenter enligt 1 kap. 14 § LSE. LÄS MER

 3. 3. Krisstöd till jordbrukare : Vid naturkatastrof eller händelse som kan likställas med naturkatastrof

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Fahlgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här arbetet har statsstödsrätt, framförallt i form av krisstöd, till jordbrukare efter naturkatastrof samt händelse som kan likställas naturkatastrof behandlats. Syftet med denna uppsats har varit att identifiera och undersöka de rättsliga förutsättningarna, i svensk rätt samt EU-rätt, för jordbrukare att erhålla statligt stöd för att avhjälpa skador orsakade av naturkatastrof eller annan händelse som kan likställas med naturkatastrof, även kallat krisstöd. LÄS MER

 4. 4. Statsstöd och direkt beskattning : Tillämpning av selektivitetskriteriet på skatteåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Björkman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Intrångsersättning till skogsbrukare - ett otillåtet statsstöd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Wallin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER