Sökning: "Stina Held"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Stina Held.

 1. 1. Det är mitt barn och mitt val : En kvalitativ intervjustudie kring föräldrars bild av mediefenomenet ”sharenting”.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Stina Fogby; Louise Waldemarsson; [2021]
  Nyckelord :Sharenting; Uses and Gratification Theory; Communication Privacy Management Theory; Instagram; integritet; mediemoral;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how parents are reasoning when it comes to sharing photos of their children on Instagram. The phenomenon, known as sharenting, has been questioned due to the morality problems that arise from the fact that children don't have the same opportunity to approve their exposure in social channels as an adult. LÄS MER

 2. 2. Hur ett globalt detaljhandelsföretag framställer sig som ett hållbart företag : Longitudinell diskursanalys av H&M:s hållbarhetsrapporter år 2002 och 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Stina Eriksson; Olga Khroustova; [2019]
  Nyckelord :Discourse analysis; sustainability; CSR; sustainability reporting; retail company; legitimacy theory; stakeholder theory; Diskursanalys; hållbarhet; CSR; hållbarhetsrapportering; detaljhandelsföretag; legitimitetsteori; intressentteori;

  Sammanfattning : Diskurser kan ses som samhälleliga diskussioner där sociala fenomen definieras. I kontexten hållbarhetsrapportering innebär detta att diskurser formar bilden av hur sociala aktörer uppfattar vad som är ett hållbart företag. Därmed blir det betydelsefullt hur ett globalt företag konstruerar bilden av sig själv som ett hållbart företag. LÄS MER

 3. 3. Friskfaktorernas roll på ett bemanningsföretag : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Evelina Forsberg; Stina Runesson; [2018]
  Nyckelord :Distance leadership; Health factors; Health investments; Health work; Staffing company; Work environment; Arbetsmiljö; Bemanningsföretag; Distansledarskap; Friskfaktorer; Hälsoarbete; Hälsoinvesteringar;

  Sammanfattning : Människan tillbringar ungefär en tredjedel av dygnet på sin arbetsplats, därför är en god arbetsmiljö av stor vikt. Det finns faktorer i arbetsmiljön som påverkar den enskilda individen i olika utsträckning. LÄS MER

 4. 4. En musiklärares bekännelse : En självstudie om mental träning för ökat välmående

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Stina Phalén; [2017]
  Nyckelord :mental training; life-world perspective; recorder; logbook writing; video recordings; mental träning; livsvärldsperspektiv; blockflöjt; loggboksskrivande; videoinspelningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska hur min livsvärld samt mitt musikaliska gestaltande påverkades av en tids mental träning. För att kunna följa processen fördes en ostrukturerad loggbok och videoinspelningar gjordes av min enskilda övning på blockflöjt. LÄS MER

 5. 5. Keeping up with Sustainability : A Qualitative Study of Business Models and Sustainable Product Design in Design companies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Marina Björnström; Stina Grahn; [2017]
  Nyckelord :sustainable business model; sustainable product design; sustainable business model canvas;

  Sammanfattning : There is an increasing awareness of the impact of sustainability in the world, and to encourage organizations to engage in sustainable behavior across their processes and consider the whole product lifecycle, The European Commission (European Commission, 2017) has created an action plan for this. There are many ways for companies to engage in sustainability, whether it is through the business model where they can add demands on, for example the suppliers, or if it is through choosing a material for their product that leaves less of a footprint for the future. LÄS MER