Sökning: "Systematisk hyressättning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Systematisk hyressättning.

 1. 1. Systematisk hyressättning enligt Malmömodellen - En kvalitativ studie av Malmömodellens principer och dess eventuella effekter för segregation, gentrifiering och rättvisa på hyresmarknaden i Malmö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jesper Gudinge; Sofie Skinnars; [2019]
  Nyckelord :Malmömodellen; systematisk hyressättning; hyresreglering; segregation; gentrifiering; bruksvärde;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hyressättningssystemet i Malmö: Malmömodellen. Syftet bakom denna systematiska hyressättningsmodellen var att försöka få till en förbättrad situation på Malmös bostadsmarknad där svarthandel med kontrakt och svårmotiverade skillnader i hyresnivåer var ett utbrett problem. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse av förekommande hyressättningsmodeller för hyresrätter

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fabian Mendoza; [2017]
  Nyckelord :Systematic renting; Rental models; Rental values; utility value; Systematisk hyressättning; hyressättningsmodeller; hyressättning; bruksvärde;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utreda och jämföra olika hyressättningsmodeller i olika delar av Sverige med fokus på Göteborg, Umeå och Malmö. Dessutom kommer hyrornas uppbyggnad från två kommunala bostadsbolag att uppvisas för att se hur hyrorna påverkas av olika boendekvalitetsvariabler. LÄS MER

 3. 3. Finns det en fasa inför infasningen?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Mikael Svensson; Christian Zaar; [2016]
  Nyckelord :Presumtionshyra; Presumtionstid; Infasning; Hyresmarknad; Nyproduktion; Hyressättning; Fastighetsvärdering; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The 2006 rent reform in Sweden enabled rent in newly-built rental apartments to be based on construction costs rather than objective characteristics that are considered relevant to the tenant, as with the ordinary rental system. This new type, presumption rent, is presumed to be fair during a period of ten years (subsequently prolonged to 15 years) and cannot, during this time, be challenged by the justice system. LÄS MER

 4. 4. Rätt Hyra : En systematisk hyressättningsmetod i Norrköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mimmi Gade; [2011]
  Nyckelord :hyressättning; systematisk hyressättning; Rätt Hyra;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om systematiska hyressättningsmetoder och prissättningsmetoder i allmänhet. Utgångspunkten tas i metoden ”Rätt Hyra” i Norrköping och dess implementering och uppbyggnad. Metod: Uppsatsen tar en kvalitativ utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Hyresjämförelse mellan privata och allmännyttigt ägda lägenheter i nio kommuner

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Stillesjö; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är för det första att kartlägga om lägenheter med samma bruksvärde har olika hyror beroende på om de är privat eller allmännyttigt ägda. Studien syftar vidare till att undersöka om utfallen skiljer sig mellan kommuner där allmännyttans hyror är systematiskt satta och kommuner där så inte är fallet. LÄS MER