Sökning: "Terese Lâck"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Terese Lâck.

 1. 1. Increased body growth rates of northern pike (Esox lucius) in the Baltic Sea : importance of size-selective mortality and warming waters

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Terese Berggren; [2019]
  Nyckelord :Northern pike; Esox lucius; Back-calculated length; Body growth; Size-selective mortality; Warming waters; Baltic Sea;

  Sammanfattning : The northern pike, Esox lucius Linnaeus (1758), is a highly valuable species in recreational fishing, and plays a vital role as a keystone predator in the structuring of fish communities in temperate lakes and brackish waters. Ma-jor declines of pike in the Baltic Sea have been recorded, particular of larger pikes, which may have cascading effects on abundances of lower ecosys-tem compartments. LÄS MER

 2. 2. Äldre personers upplevelser i samband med utskrivning följt av en tät återinläggning

  Magister-uppsats,

  Författare :TOMAS APELGREN; TERÉSE JOHANSSON; [2016-05-24]
  Nyckelord :äldre personer; utskrivning; återinläggning; personcentrering; kvalitativ metod; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: Elderly who are admitted at the hospital can have a multifaceted scenario with chronic illnesses and disabilities. Readmission is a common problem amongst the elderly. Approximately 20 percent of the elderly patients discharged from hospitals in Sweden are readmitted within 30 days. LÄS MER

 3. 3. Tiga eller tala? En studie om socialsekreterare; yttrande- och meddelarfrihet för offentligt anställda samt tystnaden i svensk förvaltning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Terese Jannert; [2012]
  Nyckelord :public management; silence; Freedom of information; social worker; social construction; accounts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Terese Jannert Title: ”Remain silent or speak up? Freedom of information, codes of silence, and the case of social workers in Sweden’s public management”. (translated title) Supervisor: Katarina Jacobsson Assessor: Sune Sunesson ___________________________________________________________________________ The objectives of this thesis are twofold. LÄS MER

 4. 4. "Som en pusselbit som passar överallt" : En kvalitativ studie om hur gymnasieelever upplever kreativitet på psykologilektionerna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Terese Stenström; [2011]
  Nyckelord :kreativitet; gymnasieelever; motivation; psykologi; undervisning;

  Sammanfattning : In the nineties, policy makers highlighted the importance of creativity in education in order to nurture entrepreneurs in our society, thus the purpose of this study is to investigate high school students´ experience of creativity in psychology classes. The results are based on qualitative data from four semi-structured interviews with Swedish high school students who study psychology. LÄS MER

 5. 5. Hjärtinfarktspatienters upplevelser av egenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Terese Eriksson; [2010]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; egenvård; livsstilsförändringar; omvårdnad; patienter;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturöversikt var att kartlägga vilka upplevelser patienter efter en hjärtinfarkt har av egenvården, dvs. vårdåtgärder som patienterna själv bedöms kunna utföra. Metoden som användes var en litteraturöversikt där totalt femton kvalitativa artiklar användes i resultatet. LÄS MER