Sökning: "Uber taxi"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Uber taxi.

 1. 1. Traditionella taxiföretag och innovativa substitut : En analys av den teknologiska utvecklingens betydelse för taximarknaden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Nina Eliasson; Evelina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Structure-Conduct-Performance model SCP ; Technological development; Applications; Taxi companies; Substitutes; Deregulation; Stockholm; Structure- Conduct-Performance modellen SCP ; Teknologisk utveckling; Applikationer; Taxibolag; Substitut; Avreglering; Stockholm;

  Sammanfattning : Bakgrund: Taximarknaden har varit, och är, under förändring. Till följd av den teknologiska utvecklingen har nya aktörer och substitut etablerat sig på marknaden. Uber, Bzzt och Lime är endast tre av de företag som vuxit fram under de senare åren. LÄS MER

 2. 2. Innovation & imitation : En taxibransch i förändring

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jeanette Jäderlund; Freya Björnfot; [2019]
  Nyckelord :Sharing Economy; Business Model; Ride-hailing; Swedish Taxi Industry; Uber; Delningsekonomi; Affärsmodell; Ride-hailing; Svenska Taxibranschen; Uber;

  Sammanfattning : Background: In recent years, the Swedish taxi industry has undergone a number of changes as a result of increased digitalisation in a deregulated market. Most market players have emerged as a result of the freedom of establishment, which in turn has led to higher competition. LÄS MER

 3. 3. Prototyputveckling för skalbar motor med förståelse för naturligt språk

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik; KTH/Hälsoinformatik

  Författare :Carlos Galdo; Teddy Chavez; [2018]
  Nyckelord :natural language understanding; natural language; neural network; NLU; natural language processing; speech recognition; hidden Markov model; naturligt språk; neurala nätverk; NLU; språkteknik; taligenkänning; dold Markovmodell;

  Sammanfattning : Förståelse för naturligt språk, språk som har utvecklats av människan ex. talspråk eller teckenspråk, är en del av språkteknik. Det är ett brett ämnesområde där utvecklingen har gått fram i snabb takt senaste 20 åren. LÄS MER

 4. 4. Traditionella taxibolag vs Nya generationers taxibolag : Analys av taximarknaden i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Mathews Tzegai; San Jarwalli; [2018]
  Nyckelord :Sharing economy; Disruptive innovation; SWOT-analysis and the taxi market; Non-Cab; Multi-Cab; Delningsekonomi; Disruptiv innovation; SWOT-analys och taximarknaden; Non-cab; Mutli-cab;

  Sammanfattning : Dagens taximarknad har på senare tid fått in nya innovativa aktörer som lyckats pressa ner priserna så pass mycket att de blivit ett globalt hot mot traditionella taxibolag. Dessa nya aktörer innefattar Uber och Heetch som etablerat sig inom Stockholmsregionen. LÄS MER

 5. 5. UberPOP-Vehicles of uncertainty : - An exploratory study on consumers´perceived risk in the saring economy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Hall; Daniel Royles; [2018]
  Nyckelord :Perceived Risk; Sharing Economy; Uber; Taxi; Risk; Trust;

  Sammanfattning : The sharing economy is a topic that is discussed continuously in the media as it continues to grow and large corporations continue to flourish. This disruptive technology in coalition with regulatory question marks has allowed sharing economy companies to change the business landscape in a number of industries in a short amount of time. LÄS MER