Sökning: "Upplevelse smärta hos barn"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Upplevelse smärta hos barn.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av sitt cancersjuka barns smärta och smärtbehandling : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefine Strandberg; Helena Riihiaho; [2019]
  Nyckelord :Childhood cancer; pain; parents; experience; Barncancer; smärta; föräldrar; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett vanligt symtom hos cancersjuka barn och upplevs som påfrestande för både barnet och familjen. Sjuksköterskan har en central roll i barnets vård och har som uppgift att uppmärksamma och behandla barnets smärta, men även att minska föräldrarnas oro under behandlingstiden. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH TANKAR OM ATT BEDÖMA BARNS SMÄRTA MED HJÄLP AV SMÄRTSKATTNINGSSKALOR

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mirella Mesic Mårtensson; Nina Skog; [2019]
  Nyckelord :barn; sjuksköterska; smärtbedömning; smärtskattning; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är vanligt förekommande inom barnsjukvården. Trots omfattande forskning som visar vikten av att använda smärtskattningsskalor i bedömningen av barns smärta, används dessa sporadiskt. Sjuksköterskor anser sig ha kunskap om smärtskattning men ändå baseras smärtbedömning ofta på deras antagande och känsla. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS SAMARBETE MED LEKTERAPIN INOM BARNSJUKVÅRDEN

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Beckvall; Malin Mollberg; [2019]
  Nyckelord :barnsjukvård; erfarenheter; lekterapi; samarbete; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lek beskrivs som en naturlig del av barns uppväxt och psykosocial utveckling. Forskning har visat goda effekter av lekterapi i samband med barns sjukhusvistelse bl.a. minskad oro, stress, smärta och rädsla. LÄS MER

 4. 4. Preoperativ oro : Icke- farmakologiska strategier för att hjälpa oroliga barn -En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ulrika Frimanzon; Maria Wickström; [2018]
  Nyckelord :Anesthesia; child; preoperative anxiety; prevention and control; Anestesi; barn; preoperativ oro; prevention; reduktion;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:  Preoperativ oro kan orsaka höga nivåer av stress hos barnet bland annat på grund av separation från föräldrarna, rädsla, inte veta vad som skall hända och att befinna sig i en okänd miljö. Upp till 50% av barn som skall opereras upplever preoperativ oro vilket kan leda till oönskade konsekvenser som högre förekomst av postoperativt delirium, postoperativ oro och ökad smärta men även ge negativa effekter under en längre tid postoperativt som mardrömmar, att vakna gråtandes, separationsångest, vredesutbrott, trots riktat mot föräldrarna och nytillkommen nattlig sängvätning. LÄS MER

 5. 5. Vuxna patienters upplevelse av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid kronisk smärta : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Dheri Kareem; Michelle Silander; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; Kronisk smärta; Långvarig smärta; Patientperspektiv; Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk smärta, är ett folkhälsoproblem som uppstår när smärtan kvarstår efter läkt vävnadsskada. Smärtan påverkar patienten i ett bio-psyko-socialt samspel där smärtupplevelsen förstärks vid ett sämre stöd. LÄS MER