Sökning: "Usercentered design"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Usercentered design.

 1. 1. Urbanears Ugglan - Studying Usercentered Designin Product Development

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sunny Ahmed; Linnéa Olsson; [2018]
  Nyckelord :User-centered design; headphones; fitness; technology trends; product development; concept design; Användarcentrerad design; hörlurar; fitness; teknologitrender; produktutveckling; konceptdesign;

  Sammanfattning : This report describes the master’s thesis conducted by Sunny Ahmed and Linnéa Olssonat KTH Royal Institute of Technology for the client Zound Industries. By exploringemerging technologies and user needs, the project members developed a design proposal forheadphones for active users that can be released in three to five years’ time. LÄS MER

 2. 2. Evaluating Supportive Formsfor Physicians

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Björsell Anton Björsell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 2017, almost 1 out of 10 medical certificates regarding sick leave needed additional completion since the judging authority, Försäkringskassan, deemed that they lacked critical information. This is considered a big pain for both health care, Försäkringskassan and the patient, since it prolongs the process and claims additional resources. LÄS MER

 3. 3. Exxentric Strength Row : Investigating the Usefulness of an Add-on Product for Flywheel-based Strength Training

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonathan Henriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flywheel resistance training have in recent years become increasingly popular among athletes and coaches globally due to the advantages it provides over traditional strength training with weights. Exxentric, a company developing flywheel-based equipment for strength training and was looking to further increase the number of exercises that could be performed with their devices. LÄS MER

 4. 4. Identifiering av kundupplevelser och behov på Tobii Pro med Service Design Thinking

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :JESSICA HO; GROHP LINNÉA; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ckService Design Thinking är ett framväxande användarcentrerat förhållningssätt som traditionellt används för att utveckla tjänster, men som även kan användas för andra syften. Syftet med detta arbete var att identifiera Tobii Pros akademiska kunders behov, upplevelser och trösklar genom att använda Service Design Thinking. LÄS MER

 5. 5. The combination of Lean and Service Design - development of a communication tool for healthcare services

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :TOBIAS BRANDTER; TORBJÖRN KÖLZOW; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom vården kämpar man idag med ineffektiva arbetsprocesser och strama monetära tillgångar för att möta utmaningar som kommer med en allt äldre befolkning och de krav som detta ställer på vårdapparaten. Som ett svar dessa problem har detta examensarbetet fokuserat på att förbättra arbetsprocesser på ett akutsjukhus i Stockholmsregionen och göra dessa tids- och kostnadseffektiva samtidigt som man vill bibehålla en hög patientsäkerheten. LÄS MER