Sökning: "Utrikeskorrespondent"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Utrikeskorrespondent.

 1. 1. Stormaktskonflikt i svenska medier : En kritisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen om Irakkriget och Krimkrisen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Elfrida Andersson; [2019]
  Nyckelord :Irak; Krim; kritisk diskursanalys; Ryssland; USA; utrikeskorrespondent;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how two Swedish newspapers, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet, described the US occupation of Iraq (2003) and the Russian annexation of Crimea (2014). The questions examined are: How did DN and SvD form their news report regarding the US occupation of Iraq and the Russian annexation of Crimea? How were the involved countries (The US, Russia, Iraq and Crimea (Ukraine) etc. LÄS MER

 2. 2. Det parallella kriget : En studie om arbetet kring psykiska påfrestningar hos journalister och fotografer som verkat i krigs- och konfliktzoner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Niclas Belfrage; Carl Midbeck; [2017]
  Nyckelord :Journalist; psykisk ohälsa; krigsjournalistik; utrikeskorrespondent;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mediehusen arbetar för att motverka permanenta psykiska skador för utrikeskorrespondenter och utrikesmedarbetare som har befunnit sig i, och rapporterat från konfliktzoner eller oroliga områden. Uppsatsens utformning har sin grund i nio kvalitativa intervjuer med journalister och fotografer som befunnit sig i och rapporterat från oroliga områden och väpnade konflikter. LÄS MER

 3. 3. Vem är ansvarig? : En kritisk diskursanalys av Nathan Shachars Mellanösternrapportering i Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Nora El Sharif; [2015]
  Nyckelord :kritiskt analys av mediatext; systemisk-funktionell grammatik; ergativitet; Israel; Hamas;

  Sammanfattning : Denna undersökning är en kritisk textanalys av fem nyhetsartiklar skrivna av Nathan Shachar, Dagens Nyheters utrikeskorrespondent i Mellanöstern. Analysen är en undersökning av hur ansvar, här undersökt i termer av ergativitet, fördelas mellan parterna Hamas och Israel. LÄS MER

 4. 4. Kvinna och korrespondent : En intervjustudie med tolv kvinnliga utrikeskorrespondenter om hur de upplever sitt yrke

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linnea Åberg; Charlotta Andersson; [2013]
  Nyckelord :Kvinnlig utrikeskorrespondent; könstillhörighet; representativet; genus; nyhetsvärdering; utrikesrapportering; stringer;

  Sammanfattning : I dagens globaliserade samhälle där nationella gränser spelar allt mindre roll är utrikeskorrespondenternas rapportering en viktig del för vår förståelse av omvärlden. Man kan säga att de fungerar som publikens fönster ut mot världen. LÄS MER

 5. 5. Att bära hem Sverige : En studie av arbetsrutiner hos utrikeskorrespondenter stationerade i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mårten Arvidsson; Andreas Berglund; [2012]
  Nyckelord :arbetsrutiner; hemmaredaktion; Kvale; news net; nyhetsinsamling; nyhetsnät; utrikeskorrespondent; Tuchman;

  Sammanfattning : Vår undersökning utgick från de vetenskapliga frågeställningarna ”Vad styr utrikeskorrespondenternas utformning av nyhetsnätet?” och ”Vilka konsekvenser har relationen till hemmaredaktionen för arbetsrutinerna och nyhetsnätet?”Vi stödjer oss på Gaye Tuchmans teori om news net, nyhetsnätet. Teorin går i korta ordalag ut på att man som journalist behöver en systematiserad nyhetsinsamling, ett nyhetsnät, för att på bästa sätt bedriva journalistiskt arbete. LÄS MER