Sökning: "Välkommen hem"

Visar resultat 6 - 7 av 7 uppsatser innehållade orden Välkommen hem.

 1. 6. Upplevelsen av att leva med en förlossningsdepression : Välkommen hem lilla bebis, välkomna hem demoner

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Ann-Sofie Berlevik; Susanne Gunnarsson; [2009]
  Nyckelord :Förlossningsdepression; Livsvärld; Postpartumdepression; Självbiografi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att genomgå en förlossning är en fysisk och psykisk påfrestning. 10-20 % av de nyförlösta mammorna drabbas av förlossningsdepression, PPD, som visar sig någon gång under det första året efter förlossningen. LÄS MER

 2. 7. "Välkommen hem igen" - en undersökning av kvinnors identitetsförändring i det svenska samhället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Sara Ferhan; Selvete Murtezi; [2007]
  Nyckelord :första generations invandrare; integration; identitet; kulturell identitet; dubbla identiteter; fördomar; tillhörighet; utanförskap; first-generation immigrants; integration; identity; cultural identity; dual identities; prejudices; inclusion; exclusion;

  Sammanfattning : I vår undersökning ville vi belysa unga förtagenerations-invandrarkvinnors identitets förändring. Dessa unga kvinnor lever under inflytande av två kulturer där deras identitetstillhörighet till sitt ursprung oftast bestäms av ett essentialistiskt synsätt, vilket innebär att den definieras av ett gemensamt ursprung och en speciell kulturtillhörighet. LÄS MER