Sökning: "kundvård"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet kundvård.

 1. 1. "Var handlar du mat någonstans?" En kvalitativ studie om oerfarna konsumenters beteende vid livsmedelsköp online

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Henric Andreasson; Emmie Nordgren; [2017]
  Nyckelord :E-handel; Livsmedel; Upplevd risk; Sanningens ögonblick; Service; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ undersökning som utförts med det uttalade syftet att skapa en ökad förståelse för oerfarna konsumenters beteende vid livsmedelskonsumtion online. Studien baseras på Moran et al (2014, s. 202) modell som undersöker konsumenters resa i en digital kontext samt Jiang et al. (2015, s. LÄS MER

 2. 2. Hur och varför förändras kundvården hos ett företag som gått från produktförsäljning till att sälja tjänster i prenumerationsform? : En studie av ett svenskt SaaS-företag

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Johanna Grönvik; Fredrik Thurén; Rebecca von Knorring; [2017]
  Nyckelord :varudominant logik; tjänstedominant logik; SaaS Subscription-as-a-Service ; molnteknik; customer lifetime value; customer relationship management;

  Sammanfattning : Titel: Hur och varför förändras kundvården hos ett företag som gått från produktförsäljning till att sälja tjänster i prenumerationsform? -En studie av ett svenskt SaaS-företag   Författare: Fredrik Thurén, Johanna Grönvik och Rebecca von Knorring   Handledare: Anders Wrenne   Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola   Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng   Syfte: Syftet med vår uppsats är att ge ett bidrag till forskningen gällande hur olika aspekter av kundvård kan komma att förändras, samt varför dessa förändras, hos ett företag som gått från en varudominerande logik till en tjänstedominerande logik.   Metod: För att svara på uppsatsens frågeställning och uppfylla dess syfte har vi valt att genomföra en studie med kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER

 3. 3. Customer Relationship Managements fallgropar : En studie för att uppmärksamma kritiska delar och misstag vid införandet och det kontinuerliga arbetet med Customer Relationship Management

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Andreas Lundgren; Erik Lindström; [2016]
  Nyckelord :Customer Relationship Management; CRM; CRM systems; business philosophy; customer care systems; customer relations; unsupported extensions; redundant functionality; Customer Relationship Management; CRM; CRM-system; affärsfilosofi; kundvård; kundrelationer; kravställning; osupportade tillägg; överflödig funktionalitet;

  Sammanfattning : Customer Relationship Management blir ett allt vanligare verktyg för att hantera kundvård för företag, det används främst för att hantera kundrelationer och lagra kundinformation. Customer Relationship Management, eller CRM, bygger på en affärsfilosofi som bör genomsyra hela organisationen. LÄS MER

 4. 4. Faktorer för lönsam ridskola : intervju med åtta ridskolechefer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Caroline Bore; Suzanna Lindström; [2015]
  Nyckelord :ekonomi; ridsport; ideell förening; economy; equestrian sport; nonprofit organization;

  Sammanfattning : Ridning är en av Sveriges största sporter med en halv miljon utövare (SvRF 2014). Cirka en tredjedel av landets invånare kommer enligt Jordbruksverket (2013a) på något sätt i kontakt med hästar. Svenska Ridsportförbundet (SvRF) är ansvarig organisation för sporten och verkar under Riksidrottsförbundet (Risshytt-Collman et al. 2012). LÄS MER

 5. 5. Outsouring av kundservice

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sara Gunnarsson; Johanna Willander; [2013]
  Nyckelord :Outsourcing; Kontaktcenter; Värdeskapande; Servicekvalitet; Standardisering; Utbildning.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Bakgrund: Synen på kunden har förändrats där det skett en förskjutning från produkt- till kundfokus där kunden numera står i centrum. Nära och starka relationer till sina kunder är avgörande för företagets framtida konkurrenskraft. LÄS MER