Sökning: "Vad betyder ordet metod"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Vad betyder ordet metod.

 1. 1. "Paddor i praktiken" Skolutveckling i digitala lärverktyg/iPads - från teori till praktik

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christine Reuterskiöld; [2014]
  Nyckelord :skolutveckling; digitala lärverktyg; iPad; strategier; inkludering; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Reuterskiöld, Christine (2013). ”Paddor i praktiken”, Skolutveckling i digitala lärverktyg/iPad – från teori till praktik. (”Toads in practice” School development in digital tools/iPads – from theory to practice), specialpedagogik avancerad nivå, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesvärdering av företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Albin Olsson; Markus Ekström; [2014]
  Nyckelord :Varumärkesvärdering; Kalmar län;

  Sammanfattning : AbstractAuthor: Markus Ekström and Albin OlssonAdvisor & examinator: Petter Boye, Thomas KarlssonTitle: Brand Valuation of companiesKeywords: Brand Valuation and Kalmar CountyIntroduction & Problem: The term trademark is originated from the Old Scandinavianbrandr and means stigmatize. A new standard for brand valuation ISO 10668 was adopted in2010, which has created a more reliable valuation method. LÄS MER

 3. 3. Kan trovärdighet köpas för pengar? –En studie i vilka värden en revisor skapar för ett företag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelia Erlandsson; Karl-Fredrik Johannesson; [2013-08-07]
  Nyckelord :Revisor; värde; revisionsplikt; företag; revisionsbyråer; banker; Skatteverket; kompetens; trovärdighet; legitimitet och rådgivning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Under 2000-talet pågick en diskussion beträffande att vi i Sverige, i likhet med andra länder i Europa, skulle avskaffa revisionsplikten. Ordet revision har sitt ursprung i det latinska ordet revi´sio som betyder återseende. LÄS MER

 4. 4. προΐστημι: Ledarskap i Första Thessalonikerbrevet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Kalle Nilsson; [2013]
  Nyckelord :vårda; renhetsrörelse; självbild; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Genom en grammatisk kritisk metod med fokus på semantik har detta arbete försökt undersöka ledarskapet som förekommer i Första Thessalonikerbrevet och som benämns med verbet προΐστημι. Frågeställningen i uppsatsen är vad går ledarskapet i 1 Thess 5:12–13, benämnt med προΐστημι, ut på och vad innebär det för församlingens självbild. LÄS MER

 5. 5. Det finns tio olika sätt att säga förlåt, men bara ett sätt som betyder rätt förlåt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elisabeth Töraasen; Jessica Ekelund; [2013]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; förlåt; empati; försk;

  Sammanfattning : SammanfattningVårt syfte är att undersöka vad pedagoger inom förskolan anser om hur man kan arbeta med konflikthanteringsamt med ordet förlåt med barn. Våra frågeställningar är: - Hur arbetar pedagoger för att barn ska få kunskap i konflikthantering? - Vilken betydelse har ordet förlåt i försoningsstadiet mellan barn i förskolan? - Hur kan pedagoger inom förskolan arbeta för att barn ska kunna göra ett meningsfullt förlåt?Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer från åtta verksamma pedagoger i förskoleverksamheten samt enintervju med en pensionerad pedagog som är vår inspirationskälla. LÄS MER