Sökning: "akademisk utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden akademisk utveckling.

 1. 1. Vad ska jag bli när jag blir stor? : En studie om vad som motiverade kadetter att söka officersprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johan Anderek; Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; motive; motivation; cadet; officer; Officers Programme; recruitment; McClelland; Battistelli; generation; generations; generation Y; generation Z; Försvarsmakten; motiv; motivation; kadett; officer; Officersprogrammet; rekrytering; McClelland; Battistelli; generation; generationer; generation Y; generation Z;

  Sammanfattning : De senaste årens omvärldsutveckling i vårt närområde ställer nya krav på Försvarsmakten. Det nationella försvaret är återigen i fokus och för första gången på mycket länge står Försvarsmakten inför ett återtagande och en tillväxt. De närmaste tio åren kommer pensionsavgångarna bland officerare att vara av betydande storlek. LÄS MER

 2. 2. Högre utbildning i en globaliserad era : en ideologianalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maja Bouvin; Fanny Johansson; [2020]
  Nyckelord :Bolognaprocessen; högre utbildning; utbildningsideologier; akademisk frihet; autonomi;

  Sammanfattning : Ideologier är något som vi alla påverkas av både direkt och indirekt. Studien syftar till att utforska vilka ideologier som får genomslag inom den högre utbildningssfären, och om det föreligger några ideologiska värdekonflikter i det högre utbildningssystemet. LÄS MER

 3. 3. Att synliggöra informationsarbete : Doktoranders informationsarbete i en skogsvetenskaplig domän

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cissi Jansson; Linn Ottosson Malmros; [2019]
  Nyckelord :Domänanalys; kunskapsdomän; Information Work Analysis; skogsvetenskapliga doktorander; Information horizon; informationsarbete; Information practice; Work place studies; interaktion med information;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats har ett övergripande domänanalytiskt perspektiv och bygger på empiri från intervjuer med fem doktorander vid SLU:s Skogsvetenskapliga fakultet i Umeå. Det övergripande syftet med studien har varit att studera doktorandernas användning av information i deras dagliga arbete. LÄS MER

 4. 4. Lärandet som bara hänger på väggen : En studie om musikens närvaro i skolan och fritidshemet ur ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Daniel Åberg; [2019]
  Nyckelord :Sociocultural; Music and neuroscience; Music pedagogy; Sociokulturell; Musik och neurovetenskap; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate why musical instruments are not used more freely and frequently during activities as recess or at the after-school centres. A survey was executed among primary school staff in Piteå municipality, Sweden. LÄS MER

 5. 5. GDPR:s påverkan på IT-konsultmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Theo Trotzig; Anas Sultan; [2019]
  Nyckelord :GDPR; integritet; privacy; privacy by design; IT-konsult; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna uppsatsens syfte är att studera hur införandet av GDPR påverkat IT-konsulter, även utmaningar som bör iakttas vid utveckling och implementering av IT-system. Utförandet av studien har framställts med hjälp av akademisk litteratur för att skapa en förståelse för pri-vacy by design, samt för kraven GDPR sätter. LÄS MER