Sökning: "akademisk utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden akademisk utveckling.

 1. 1. Den pedagogiska kullerbyttan : Förändras den verksamma pedagogens förhållningssätt vid en akademisk utbildning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare : Marlene Erkenheed; Caroline Svendsén; [2018]
  Nyckelord :pedagogical; education; pre-school teachers; early childhood; Förhållningssätt; förskollärare; utveckling; lärande; verksam; lärling; teori; praktik;

  Sammanfattning : Tillsammans har vi varit verksamma barnskötare och montessoripedagog i 15–20 år. Under en längre tid har önskan om kompetensutveckling varit närvarande och därmed sökte vi in till förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksamma. Studien handlar om pedagogens förändrade förhållningssätt vid en formell akademisk utbildning. LÄS MER

 2. 2. Digital Nomad Lifestyle : A field study in Bali

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Julia Haking; [2018]
  Nyckelord :Digital nomad; knowledge society; knowledge spillover; entrepreneurial mindset; virtual knowledge work; gig economy; freedom; digital nomad community; Bali;

  Sammanfattning : The digital age has unleashed limitless opportunities and transformed how we work, play and live. As a result, more people embrace the digital nomad lifestyle to fulfill both personal and professional goals. This research assesses the advantages and disadvantages that are associated with this lifestyle. LÄS MER

 3. 3. The Role of Collaboration in Sustainable Innovation : A Case Study of a European R&D Consortium within the Area of Smart Paper-based Electronics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Janne Kaukojärvi; [2018]
  Nyckelord :Open innovation; Networks; Sustainability-oriented innovation; Radical innovation; Public funding; Collaborative capabilities; Öppen innovation; Nätverk; Hållbarhetsinriktad innovation; Radikal innovation; Offentlig finansiering; Samverkansförmågor;

  Sammanfattning : For the past decades, sustainability enhancement has become a necessity for ensuring a brighter future for the coming generations. Promoting technologybased innovation is seen as the main path for reaching the ambitious sustainable development goals. LÄS MER

 4. 4. Den svenska ekonomutbildningens relevans : Hur kan den påverkas av en alltmer digitaliserad revisionsbransch?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Ekdahl; Anna Clarberg; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; revisionsbranschen; akademisk utbildning; utbildningsgap; institutionell tröghet; professionslogik;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är en av de starkaste drivkrafterna som påverkar samhället och den snabba utvecklingen förändrar revisionsbranschen och revisorns sätt att arbeta. Förändringen ställer nya kompetenskrav på revisorn vilket resulterar i ett gap mellan existerande högskoleutbildningar och revisionsbranschen. LÄS MER

 5. 5. När skolan skapar problem för barnen: Om barn och ungdomar med högfungerande autism i grundskola och gymnasium

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Johanna Sundell; [2018]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Asperger; skolmiljö; lärandemiljö; arbetsterapi; anpassad skolgång; delaktighet; inlärning; akademisk utveckling; tillgänglig undervisning; social kompetens; psykisk ohälsa; sensorisk känslighet; funktionshinder;

  Sammanfattning : Autism är en funktionsnedsättning som bland annat medför svårigheter med olika kognitiva funktioner. Vanligt är bristande förmåga att tolka sociala koder, ta in och sortera information från omgivningen samt att göra abstrakta slutledningar. LÄS MER