Sökning: "anställda kommunikation informationsspridning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden anställda kommunikation informationsspridning.

 1. 1. Organisationsintern information : Förslag till ett digitalt stöd för kommunikation och informationsutbyte inom företag och organisationer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Oskar Frisk; [2015]
  Nyckelord :Communication; Corporation; Organization; Internal communication; Interaction design; Kommunikation; Företag; Organisationer; Intern kommunikation; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : Kommunikation och informationsspridning är en viktig aktivitet inom företag och organisationer. Mycket av detta sköts i dagsläget digitalt i varierande form så som mail, chatt och intranät med sociala flöden. LÄS MER

 2. 2. Strategier för mobila intranät : Identifiering av framgångsfaktorer för mobila intranätlösningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sebastian Källman Andersson; [2014]
  Nyckelord :intranet; mobile intranet solutions; mobile technology; strategies; intranät; mobila intranätlösningar; mobila teknologier; strategier;

  Sammanfattning : Interna privata nätverk har länge använts av företag för att främja kommunikation och informationsspridning genom lokala accesspunkter till intranätet. Då teknologiutvecklingen fortsätter mot en högre grad av mobilitet genom inte bara WiFi, utan även 3G och 4G, har behovet av att utvärdera extern tillgång till företagets intranät blivit allt större. LÄS MER

 3. 3. Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? : En kvantitativ studie om hur anställda uppfattar att samarbete kring hälsofrämjande insatser fungerar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Daria Witaszczyk; Linn Blomberg; [2012]
  Nyckelord :elderly care; occupational health service; workplace; health promotion; communication; cooperation; Äldreomsorg; företagshälsovård; arbetsplats; hälsofrämjande; kommunikation; samarbete;

  Sammanfattning : Arbetsplatsen är en arena där det finns goda möjligheter att arbeta hälsofrämjande. Inom äldreomsorgen finns det både utmaningar och möjligheter när det gäller att förändra arbetssituationen och på så vis förbättra de anställdas hälsa. LÄS MER

 4. 4. Ett lok följt av många vagnar - En fallstudie om Skånetrafikens kommunikation och informationsspridning kopplat till den organisatoriska strukturen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Veronika Liverstam; Jessica Sundin; Stephanie Parke; [2012]
  Nyckelord :informationsspridning; internkommunikation; nätverksstruktur; agent-principal; uppdragsgivare-uppdragstagare; image; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid trafikstörningar har det visat sig att resenärer hos Skånetrafiken är besvikna över den mängd information som finns att hämta hos personalen gällande vad som händer och hur man kan komma dit man vill när tåget inte dyker upp. I en nätverksstrukturerad organisation som Skånetrafiken, med uppdragsgivare och uppdragstagare, ställs stora krav på en välfungerande internkommunikation för att information inte ska gå förlorad mellan de olika samverkande aktörerna. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation & Utveckling inom proAros

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lisa Alm; Patrik Birgersson; [2012]
  Nyckelord :Innovation; kommunikation; ledarskap och organisation;

  Sammanfattning : Problem:proAros har en idébank som är framarbetad av utvecklingsenheten för att främja idégenerering och nytänkande inom organisationen. Problemet är att idébanken inte används av de anställda. Hemsidan har blivit marknadsförd, men ändå verkar ingen använda sidan för att lämna sina idéer. LÄS MER