Sökning: "arbetsbeskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet arbetsbeskrivning.

 1. 1. Det historiska kubbgolvets konstruktion - en arbetsbeskrivning ur ett hantverkarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Halldin; [2023-05-16]
  Nyckelord :Historical end grain wood block floors; work instruction; kubbgolv; kubb; konstruktion; läggning; arbetsbeskrivning;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to explain the construction of the historical end grain wood block floors and how it was laid in order to contribute with increased knowledge about the historical end grain wood block floors in general and how such a floor can be laid today. To achieve this, a case study of an existing historical end grain wood block floor is made with a forensic perspective. LÄS MER

 2. 2. Livsmedelsinspektörens nuvarande och framtida roll för minskat matsvinn : livsmedelsinspektörens perspektiv

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Neda Yadegari; Haura Abas; [2023]
  Nyckelord :matsvinn; matavfall; livsmedelsinspektör; miljö-hälsoskyddsinspektör; lagstiftning; tillsyn;

  Sammanfattning : En tredjedel av all den producerade livsmedel som avses för konsumtion i världen förloras eller slösas bort. Detta kan leda till ett omfattande problem ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskans roll i det interprofessionella teamet vid kejsarsnitt : Beskrivning utifrån svenska sjukhus riktlinjer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabelle Jakobsson; Ida Burmeister; [2023]
  Nyckelord :Cesarean section; Guidelines; Interprofessional team; Operating room nurse; Systems theory perspective; Interprofessionellt team; Kejsarsnitt; Operationssjuksköterska; Riktlinjer; Systemteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund Att förlösas med kejsarsnitt fortsätter att öka internationellt och något nationellt och är även förenligt med risker. Kejsarsnittsfrekvensen varierar stort i Sveriges olika län och tros delvis bero på att kriterier och rutiner för kejsarsnitt skiljer sig åt. LÄS MER

 4. 4. Yrkesroller i den anpassade grundskolan : En enkätstudie om arbetsuppgifter, samarbete och kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Österman Ellinore; Strandell Eva; [2023]
  Nyckelord :Elevassistenter; yrkesroller; utbildning; arbetsbeskrivningar; kompetens.;

  Sammanfattning : Fram till 1990-talet var utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning mest fokuserad på vård och omsorg. Under senare år har elevernas kunskapsutveckling blivit allt tydligare i läroplanerna, det innebär att yrkesrollerna behöver uppdateras. LÄS MER

 5. 5. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARENS ROLL INOM MATCHNING: : EN ANALYS AV ANPASSNING OCH UTMANINGAR I FÖRÄNDRADE DIREKTIV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jesper Fahlström; William Åström; [2023]
  Nyckelord :Matchning; arbetsbeskrivning; leverantörer; direktiv; deltagare; kompetens;

  Sammanfattning : Det gemensamma syftet med skrivandet av detta examensarbete har varit att identifiera myndighetsdirektiv där beslut har förändrat och påverkat aktiva studie- och yrkesvägledare inom matchningsverksamheter. Med nya direktiv och beslut tillkommer även förändring och detta är en utveckling som har förändrat arbetsbeskrivningen för många yrkesamma vägledare i arbetsfältet. LÄS MER