Sökning: "arbetsbeskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet arbetsbeskrivning.

 1. 1. Jag tycker jobbet är viktigare än så - En kvalitativ studie av elevassistenters upplevelse av sin arbetssituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annica Nilsson; Pernilla Andersson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Belöning; Elevassistent; Engagemang; Krav; Resurser; Särskilt stöd; Tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to examine and gain better knowledge regarding the working conditions for teacher assistants in Sweden. The study has a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with seven participants who all were employee in public primary- and middle-schools. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagog – spindel, brandman och troll-konstnär En studie om några specialpedagogers uppdrag i förhållande till sin utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Svensson; [2018]
  Nyckelord :elevhälsa; proaktivt; relationskompetens; skolutveckling; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studiens resultat belyser variationen i det specialpedagogiska uppdraget mellan tre skolor. Genom analys av specialpedagogernas yrkesupplevelser bidrar studien med kunskap om vad det specialpedagogiska uppdraget kan inrymma i förhållande till den kunskapskompetens som förmedlas under Malmö högskolas specialpedagogutbildning. LÄS MER

 3. 3. Strävan mot professionalisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Ljungberg; Matilda Elme; [2018]
  Nyckelord :profession; arbetsvillkor; studie- och yrkesvägledare; jurisdiktion; systemteori;

  Sammanfattning : Det har framkommit i flertalet granskningar att det förekommer brister inom studie- och yrkesvägledningsarbetet i de svenska skolorna idag. Det framkommer bland annat att avsaknad av styrning, ledning och kvalitetssäkring är återkommande problem. LÄS MER

 4. 4. Med individen i centrum : En studie om socialpedagoger i skolmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Marie Huhtinen; Isabella Thorsson; [2018]
  Nyckelord :Socialpedagogik; skola; sociala relationer; gemenskap; socialpedagogisk handling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera och analysera socialpedagogiska handlingar såsom det kommer till uttryck hos socialpedagoger verksamma i skolans kontext, samt undersöka vilka möjligheter och begränsningar som påverkar, och koppla detta till arbetet med sociala relationer och gemenskap. I studien intervjuades tre examinerade socialpedagoger och en rektor som arbetar inom skolan. LÄS MER

 5. 5. “Om inte vi fick bestämma, skulle inget vara roligt” - En studie om elevinflytande i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Delin; Nina Lundén; [2018]
  Nyckelord :elevinflytande; elevperspektiv; grundskola; lärarperspektiv; makt; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare och elever kan uppfatta och tolka begreppet elevinflytande. Uppsatsens frågeställningar är följande: Hur uppfattar lärare och elever begreppet elevinflytande? Hur beskriver lärare och elever elevinflytande i klassrummet? Hur ser lärare och elever på eventuella kopplingar mellan elevinflytande och studiemotivation? De teoretiska perspektiv vi använt oss av är John Deweys Reformpedagogik och Edward Decis Self-Determination Theory. LÄS MER