Sökning: "argumentationsanalys forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden argumentationsanalys forskning.

 1. 1. Den lika möjligheten till utbildning : en argumentationsanalys av fackförbunds syn på utbildning och prestationsskillnader i USA

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnéa Meyer; [2017]
  Nyckelord :prestationsskillnader; No Child Left Behind; American Federation of Teachers; National Education Association; utbildning; det amerikanska skolsystemet; utbildningskvalité; ojämlikhet; möjligheter; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : År 2001 infördes lagen No Child Left Behind i det amerikanska skolsystemet. En lag med målet att minska ojämlikheter i skolan och skapa en skola där alla elever kan lyckas. Problematiken avsåg bland annat det konstaterade prestationsskillnaderna, vilka indikerade att elevens bakgrund påverkar möjligheten att lyckas inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Torskar, hallickar, och mänskliga rättigheter : en argumentationsanalys av Amnesty Internationals motivering för avkriminalisering av prostitution

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Stenmark; [2016]
  Nyckelord :prostitution; Mänskliga rättigheter; avkriminalisering; Amnesty International; sexarbete; sexhandel; trafficking; sexindustrin; sexköp; argumentationsanalys; Human rights; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Människorättsorganisationen Amnesty International skapade internationell debatt då de i augusti 2015 valde att utveckla en policy där de bland annat förespråkar en avkriminalisering av prostitution, inklusive sexköpare och tredjehandsparter. I denna undersökning görs en argumentationsanalys av den motivering som Amnesty International presenterat i försvar för sin nya policy, med syfte att granska huruvida en avkriminalisering kan anses vara det mest effektiva sättet att arbeta för prostituerades mänskliga rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Tragikomiken i den fullständiga frispråkigheten : en granskning av hur pseudonymiteten påverkar diskussionen av svensk politik på nätet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Edmark Jonatan; [2016]
  Nyckelord :pseudonymitet; anonymitet; svenskpolitik; gruppolarisering; CMC; Reddit;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur pseudonymitet och/eller pseudoanonymitet påverkar diskussionen av svensk politik på nätet samt de för och nackdelar som kan finnas med denna eventuella förändring. Undersökningen är dock begränsad till effekterna på diskussionerna som hålls på Reddit/r/svenskpolitik. LÄS MER

 4. 4. Lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga : Barns möjlighet att påverka

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Karin Brandt; Felicia Koivunen Wåhlstrand; [2016]
  Nyckelord :1 and 2 §§ LVU – The Care of Young Person Act; children’s perspectives; children’s voice; to take in participation in consideration; The Social Services Act.; 1 och 2 §§ LVU; barnperspektiv; barns röst; i beaktande av; delaktighet; Socialtjänstlagen.;

  Sammanfattning : In the Social Services Act in Sweden, it is stated that every child has the right to be given information and the opportunity to express its will and opinion. The child’s possibility to participate in the process of investigation should be considered with respect to the child´s age and maturity. LÄS MER

 5. 5. Cross-border Copyfight : European libraries re-thinking the InfoSoc Directive

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Karolina Andersdotter; [2015]
  Nyckelord :copyright; eu copyright; libraries and copyright; infosoc directive; libraries; information policy; collective rights management; upphovsrätt; upphovsrätt i eu; bibliotek och upphovsrätt; infosoc-direktivet; bibliotek; informationspolitik; avtalslicenser;

  Sammanfattning : This master's thesis focuses on the argumentation of library organisations and European national libraries in their contributions to the European Commission's public consultation on the review of the EU copyright rules. This study aims to explain how the debate around copyright limitations and exceptions is constructed in library stakeholders' contributions. LÄS MER