Sökning: "argumentationsanalys forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden argumentationsanalys forskning.

 1. 1. Den lika möjligheten till utbildning : en argumentationsanalys av fackförbunds syn på utbildning och prestationsskillnader i USA

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnéa Meyer; [2017]
  Nyckelord :prestationsskillnader; No Child Left Behind; American Federation of Teachers; National Education Association; utbildning; det amerikanska skolsystemet; utbildningskvalité; ojämlikhet; möjligheter; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : År 2001 infördes lagen No Child Left Behind i det amerikanska skolsystemet. En lag med målet att minska ojämlikheter i skolan och skapa en skola där alla elever kan lyckas. Problematiken avsåg bland annat det konstaterade prestationsskillnaderna, vilka indikerade att elevens bakgrund påverkar möjligheten att lyckas inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Torskar, hallickar, och mänskliga rättigheter : en argumentationsanalys av Amnesty Internationals motivering för avkriminalisering av prostitution

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Stenmark; [2016]
  Nyckelord :prostitution; Mänskliga rättigheter; avkriminalisering; Amnesty International; sexarbete; sexhandel; trafficking; sexindustrin; sexköp; argumentationsanalys; Human rights; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Människorättsorganisationen Amnesty International skapade internationell debatt då de i augusti 2015 valde att utveckla en policy där de bland annat förespråkar en avkriminalisering av prostitution, inklusive sexköpare och tredjehandsparter. I denna undersökning görs en argumentationsanalys av den motivering som Amnesty International presenterat i försvar för sin nya policy, med syfte att granska huruvida en avkriminalisering kan anses vara det mest effektiva sättet att arbeta för prostituerades mänskliga rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Andrafieringen av tiggare : en studie i framställningen av tiggare i debatten kring förbud mot givande till tiggare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Firdaus Abdulsomad; [2014]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Debatten om tiggeriet och tiggare ökar i Sverige och den här uppsatsen syftar till att finna uttryck för framställningen av tiggare, i debatten om ett eventuellt förbud mot att ge till tiggare. Perspektivet som är andrafiering förklarar hur skildringar av grupper skapas och hur vissa representationer av människor konstruerar en annan grupp som "de andra" i förhållande till samhället i stor. LÄS MER

 4. 4. Hur gymnasieelever i grupp förklarar ett naturvetenskapligt fenomen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kim Andersson; [2014]
  Nyckelord :Argumentation; Argumentationsanalys; Gruppdiskussion; Naturvetenskapliga fenomen; Observation; Samarbete; Undersökning; Vetenskapliga förklaringar; Gymnasieelever;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur gymnasieelever i grupp formulerar förklaringar av ett naturvetenskapligt fenomen. Förklaringarnas uppbyggnad analyseras med hjälp av en modell för argumentationsanalys. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap - Ett enkelt begrepp? - En kvalitativ studie om framställningen av ledarskap, medarbetare och kontexter i managementlitteratur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linda Sandberg; Hanna Persson; [2013]
  Nyckelord :Ledarskap; medarbetare; kontexter; managementlitteratur; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: “Ledarskap- Ett enkelt begrepp?” - En kvalitativ studie om framställningen av ledarskap, medarbetare och kontexter i managementlitteratur. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, Vårterminen 2013. LÄS MER