Sökning: "Adaptionsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Adaptionsteori.

 1. 1. Kvinnans sexuella hälsa efter sexuella övergrepp i barndomen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Allis Jonsson; Tove Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Child sexual abuse; sexual health; women; Sexuella övergrepp på barn; sexuell hälsa; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla barn i världen har cirka 5-20% någon gång blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Flickor utsätts för sexuella övergrepp i tre gånger högre utsträckning än pojkar enligt tidigare studier. Ett sexuellt övergrepp innebär alla former av sexuella handlingar som ett barn utsätts för av en annan person. LÄS MER

 2. 2. Att vårda en av sina kära : En litteraturstudie om anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med cancer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Anhörigvårdare; förändringar; adaptionsteori; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år upptäcks runt 120 000 nya tumörer på 100 000 olika personer. Det är cirka 90 000 personer som dör till följd av cancer varje år. Cancer bidrar till stora omvälvningar både för patienter och anhöriga som involveras. LÄS MER

 3. 3. När sagan byter medium  –En komparativ adaptionsstudie av H.C. Andersens Den lilla flickan med svavelstickorna och Walt Disney Animation Studios The Little Matchgirl

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Lydebrant; [2020]
  Nyckelord :H.C. Andersen; Den lilla flickan med svavelstickorna; The Little Matchgirl; Disney; animation; Linda Hutcheon; adaptionsteori; semiotik; Gunter Kress och Theo van Leeuwen;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar och komparerar H.C. Andersens verk Den lilla flickan med svavelstickorna och dess animerade adaption av Walt Disney Animation Studios The Little Matchgirl. Syftet med analysen är att undersöka hur tematik från Den lilla flickan med svavelstickorna förmedlas i en animerad adaption och utifrån vilka medel. LÄS MER

 4. 4. Digitala diharar och programmerade pukar: Ett utforskande av spelskapandets potential som akademisk publikationsform samt som verktyg för digitalisering och adaption av kulturarv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mimmi Kingdon; [2019-06-25]
  Nyckelord :spel; speldesign; kritiskt skapande; critical making; adaption; adaptionsteori; adaption theory; spelcentrerad designprocess; gamecentric design process; digitalisering; kulturarv; digital humaniora;

  Sammanfattning : In this project I have created a game adaption of Swedish folklore regarding milk hares, to evaluate game design as a viable mode of academic publication, and as a way to preserve, adapt and present cultural heritage. During the making of the game I used a playcentric design process and took inspiration from interaction design. LÄS MER

 5. 5. Pocahontas och undervisning för hållbar utveckling - en komparativ studie om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emilia Blanksvärd; Gabriella Larsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Didaktik; Pocahontas; Virginia Watson; Disney; Komparativ studie; Filmpedagogik; Barnlitteratur; Adaption;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Virginia Watsons skrivna verk Indianprinsessan Pocahontas (1925) och Disneys animerade film Pocahontas (1995). Syftet med analysen är att undersöka vilka sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsteman som framträder i respektive verk och vilka förändringar som förekommer i adaptionen gällande hållbar utveckling. LÄS MER