Sökning: "avledning"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet avledning.

 1. 1. Barn och ungdomars upplevelse av att vårdas på barnmedicinsk vårdavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Jennifer Larsson; Therese Sand; [2020-08-05]
  Nyckelord :Barnmedicin; barnets upplevelse; delaktighet; miljö; rädsla och oro;

  Sammanfattning : Bakgrund: Centralt i barn och ungdomssjukvård är barncentrering och det är viktigt att barn och ungdomar får vara delaktiga i sin vård och behandling. Tidigare studier beskriver ofta att sjukhusvård är en ångestladdad upplevelse för yngre barn ur ett föräldra- eller sjuksköterskeperspektiv. LÄS MER

 2. 2. "Jag ser att du är arg, men det är inte okej att kasta!" : En kvalitativ studie som belyser förskollärares syn på och tillämpning av intoning i kontakt med barn i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Hauguth; Anna Thomsson; [2020]
  Nyckelord :Attunement; attachment; circle of security; dismissing; Intoning; anknytning; trygghet; avledning; trygghetscirkeln.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att lyfta hur förskollärare ser på och tillämpar intoning i kontakt med barn i förskolan. Det är en kvalitativ studie vilken grundar sig i viljan att öka förståelse för barns behov av trygghet samt en god anknytning till vuxna för att ha förutsättning att lära. LÄS MER

 3. 3. Barn vill vara delaktiga vid val av avledning : En observationsstudie av barn i samband med perifer venpunktion

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jenny Emnér; Kristina Strömgård; [2020]
  Nyckelord :avledning; barn; hanterbarhet; vård procedurer; delaktighet;

  Sammanfattning : Barn som genomgår en venpunktion inom vården, utsätts för en situation som för dem kan vara skrämmande. Forskning visar att avledning har god effekt på smärta samt oro i samband med smärtsamma procedurer och avledning har därför i många år varit en del av arbetsmetoderna inom vården med barn. LÄS MER

 4. 4. Påverkan på EKG-registrering vid ändrat kroppsläge och elektrodplacering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Almaza Hleihel; [2020]
  Nyckelord :EKG; Elektrodplacering; elektrokardiogram; 12-SL; R-vågsamplitud; PQ-tid; QRS-duration;

  Sammanfattning : Elektrokardiografi, EKG är den mest använda kardiovaskulära undersökningen för studering av hjärtats funktion, patologi i hjärtats retledningssystem och rytm. För att registrera och undersöka hjärtats elektriska aktivitet, används de standardiserade 12-avledningssystemet (12-SL) med distal placering av extremitetsavledningarna på underarmar och underben. LÄS MER

 5. 5. Analys av lösningar för att minska tillskott av dräneringsvatten till spillvattensystem : En fallstudie i Örnsköldsviks kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Zakrisson Tina; [2020]
  Nyckelord :Additional water; drainage water; stormwater management; infiltration; wastewater systems; tillskottsvatten; dräneringsvatten; dagvattenhantering; infiltration; spillvattensystem;

  Sammanfattning : Avledningen av dräneringsvatten från husgrunder sker idag främst via spillvattensystemet. Eftersom det är ett konstant tillskott bidrar husgrundsdräneringar, sett över en längre tid, med stora volymer vatten. LÄS MER