Sökning: "barnpsykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet barnpsykiatri.

 1. 1. Arbetsterapeuters resonemang kring sin profession inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Julia Melites; Josefin Olsson; [2020-06-02]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Psykiatrisk vård; Slutenvård; Barnpsykiatri; Ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Bakgrund De arbetsterapeutiska interventionerna inom psykiatrin beskrivs vara centrala för att öka välbefinnande hos barn och ungdomar. Trots detta är kunskapsläget kring arbetsterapeutens profession inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård bristfälligt. LÄS MER

 2. 2. När kunskapen inte räcker till : En kvalitativ studie av barnpsykiatrins uppfattning om användandet av sociala medier hos barn med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Emilia Björklin Wolff; Jenny Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Children; child psychiatry; mental illness; social media; Barn; barnpsykiatri; psykisk ohälsa; sociala medier;

  Sammanfattning : Sociala medier är idag en självklar del i många barns vardag och forskning har visat en kraftig ökning av användandet under de senaste åren. Samtidigt har forskning visat att psykisk ohälsa hos barn blivit vanligare och vart tionde barn i Sverige lider av psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa hos elever 16-18 år : - En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Elghag; Angelica von Bothmer; [2018]
  Nyckelord :Erfarenhet; Mental hälsa; Psykisk ohälsa; Skolsköterska;

  Sammanfattning : Skolsköterskan möter dagligen elever och kan då identifiera psykisk ohälsa hos elever. Syftet med litteraturstudien var att utforska skolsköterskors erfarenhet av vad som påverkar arbetet med psykisk ohälsa hos elever i åldern 16-18 år. En integrativ litteraturstudie genomfördes. LÄS MER

 4. 4. En väg in - Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med telefonrågivning riktad till barn -och ungdomar med psykisk ohälsa och deras föräldrar inom Region Skåne

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katarina Johansson; Eva Andersen Hurtig; [2017]
  Nyckelord :Telefonrådgivning; barnpsykiatri; upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det har visat sig att samhällets insatser för barn och unga med psykisk ohälsa har varit otillräckliga. Otillräckligheten inom den specialiserade barn och ungdoms psykiatrin (BUP) har resulterat i långa väntetider med dålig tillgänglighet för sina patienter. LÄS MER

 5. 5. För barn på barnens språk – En kvantitativ undersökning av återkopplingspraxis efter psykologutredning av barn i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Päivi Elmkvist; [2014]
  Nyckelord :barn; psykologutredning; återkoppling; kliniska psykologer; barnhabilitering; barnpsykiatri; feedback; clinical psychologists; psychological assessment; children; children’s rehabilitation; children’s psychiatry; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study aimed to examine how clinical psychologists provide feedback after assessing children. An online survey sent to 1,053 psychologists at children's rehabilitation and psychiatric facilities in Sweden gave the response rate 34.9 %. LÄS MER