Sökning: "bemästring"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet bemästring.

 1. 1. Permadeath - speldöd med tunga konsekvenser : Upplevelsen av permadeath i ett space shooter-spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alexander Ågren; Henrik Ehde; [2022]
  Nyckelord :Spelupplevelse; speldesign; permadeath; player experience inventory;

  Sammanfattning : Permadeath är en spelmekanik som innebär att när en spelares karaktär dör så förloras karaktären och alla framsteg permanent. Den här undersökningens syfte var att undersöka påverkan permadeath har på en spelares upplevelse. LÄS MER

 2. 2. Vårdandet vid prehospital förlossning : En kvalitativ intervjustudie av ambulanssjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amanda Törnqvist; Helena Wennerbäck; [2021]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; erfarenheter; prehospital förlossning; förlossning; komplikationer; ambulans; utbildning;

  Sammanfattning : De senaste åren har kraven på ambulanssjukvården ökat och i takt med vårdens centralisering står ambulanssjuksköterskan allt oftare inför uppdrag med prehospital förlossning. Uppdraget är förknippat med höga förväntningar på att ambulanssjuksköterskan ska kunna hantera förlossningssituationen. LÄS MER

 3. 3. Livet med stomi - en studie om patienters upplevelser av hur de bemästrat det dagliga livet med stomi

  Master-uppsats,

  Författare :Charlotta Petersén; [2020-04-15]
  Nyckelord :bemästring; empowerment; copingstrategi; kroppen; personcentrering; stomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: För personer opererade med en stomi väntar ett nytt liv med en förändrad tarmfunktion och kroppsbild. Detta innebär en genomgripande förändring i en människas liv. Det saknas kunskap om hur patienten bemästrat de första åren med stomi, vad som har varit svårt och hur har de agerat i dessa situationer. LÄS MER

 4. 4. Vuxnas bemästring av sin livssituation vid inflammatorisk reumatisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Laura Geete; Emily Fernström; [2020]
  Nyckelord :Reumatiska sjukdomar; livskvalité; KASAM Sense of Coherence ; patientupplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andel som insjuknar i reumatiska sjukdomar är stor. Sjukdomarna innefattas av symtom som inte alltid ses på utsidan, vilket kan bidra till missuppfattningar. På grund av sjukdomarnas komplexitet samt att dessa ofta betecknas som kroniska sjukdomar, kan det innebära en påverkan på livskvalitén. LÄS MER

 5. 5. Att leva med stomi - patienters upplevelser. : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sara Johansson; Emilia Ådin; [2020]
  Nyckelord :experiences; literature study; ostomy; patient experience; erfarenheter; litteraturstudie; patientupplevelse; stomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stomi är en öppning på buken med syfte att avleda avföring. Bakomliggande sjukdomar är vanligen cancer samt inflammatoriska tarmsjukdomar. En stomi innebär en förändring i kroppsfunktionen med effekter på flertalet dimensioner. LÄS MER