Sökning: "betalningsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet betalningsansvar.

 1. 1. Skatterättsligt företrädaransvar : Gällande rätt och rättstillämpning efter HFD 2018 ref. 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Almqvist; [2020]
  Nyckelord :företrädaransvar; skatt; förfallna skatter; rättssäkerhet; rättstillämpning; HFD 2018 ref. 4 ansvar; personligt betalningsansvar; bolag på obestånd;

  Sammanfattning : Two distinct features of a limited liability company are separate legal existence and consequently limited liability. Those features are also expressed in the principle of limited liability whereby risks are capped by the invested capital. The liability cannot be extended to personal assets. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för egentligt ansvarsgenombrott trots HDs (icke-existerande) praxis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hannah Feldtblad; [2020]
  Nyckelord :Ansvarsgenombrott; NJA 2014 s. 877; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Swedish case law, there have been cases where a court has imposed a personal liability on shareholders, so-called piercing the corporate veil, despite the principle of the shareholders' limited liability for the company's obligations in the 1st Chapter 3 § of the Swedish Companies Act, without explicit support in law. Six years ago, the Supreme court had the opportunity to decide in the question of piercing the corporate veil in NJA 2014 s. LÄS MER

 3. 3. Medansvaret och dess avslut : – i ljuset av sänkningen av aktiekapitalet och nyare praxis

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karl Stolpstedt; [2020]
  Nyckelord :aktiebolagsrätt; aktiekapital; kapitalbrist; kapitalbristregler; kapitalskyddet; borgenärsskydd; tvångslikvidation; konkurs; förlikning; specialpreskription; medansvar; personligt betalningsansvar.;

  Sammanfattning : Det har i svensk rätt funnits aktiebolagsrättsliga bestämmelser om tvångslikvidation sedan 1895. Ett övergripande syfte med bestämmelserna är att sätta upp gränser för hur länge en förlustbringande verksamhet får fortsätta innan verksamheten måste avbrytas och bolaget avvecklas. LÄS MER

 4. 4. Medansvarets upphörande - Särskilt om ändamålsenligheten i Högsta domstolens senaste praxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pontus Söderberg; [2019]
  Nyckelord :associationsrätt; civilrätt; private law; company law; medansvar; kapitalbrist; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera de aktiebolagsrättsliga kapitalbristreglerna. Inledningsvis ger uppsatsen en övergripande bild av reglernas konstruktion. Fokus läggs sedan på den sen-aste rättsutvecklingen som skett på området med avseende ansvarsperiodens upphörande. LÄS MER

 5. 5. Bolagsföreträdares betalningsansvar : En analys om ansvar och exculpering vid en missvisande kontrollbalansräkning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hampus Jenå; Gustav Skarberg; [2019]
  Nyckelord :Kontrollbalansräkning; Exculpering; Betalningsansvar; Juridik; Affärsjuridik; Associationsrätt; Bolagsrätt; ABL;

  Sammanfattning : Reglerna vid tvångslikvidation innebär att styrelsen vid misstanke om kritisk kapitalbrist ska upprätta en kontrollbalansräkning. Uppvisar kontrollbalansräkningen en faktisk kapitalbrist ska en kontrollstämma hållas för att besluta om kapitalbristen ska läkas eller låta bolaget träda i likvidation. LÄS MER