Sökning: "betalningsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet betalningsansvar.

 1. 1. Obehöriga transaktioner med kontokort och BankID : Vem betalar när tjuven eller bedragaren tar dina pengar?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Victor Andrée; [2021]
  Nyckelord :lag om betaltjänster; betaltjänster; Bank ID; kontokort; betalningsansvar;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen har medfört att människor gått från att betala med kontanter till att i stället använda kontokort och elektronisk underskrift. Faktum är att lagstiftarens intention är att främja nya sätt att betala för att minska användningen av kontanter i samhället. LÄS MER

 2. 2. Företrädaransvar under utveckling - Det skatterättsliga företrädaransvarets subjektiva rekvisit och befrielse från betalningsskyldighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Olshov; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Tax law; Bolagsrätt; Företrädaransvar; Subjektiva rekvisit; Uppsåt; Oaktsamhet; Särskilda skäl; SOU 2020:60; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In November 2020 the Swedish Government Official Report SOU 2020:60, The liability of a representative for taxes – an overview, was published. The rules about liability of a representative for taxes were created in the 1960s. Since then the rules have changed and developed. The new government report is a step in this development. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsgenombrott: om aktieägares ansvar för bolagets skulder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Aldo Schadewitz; [2020]
  Nyckelord :associationsrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Aktieägare har enligt 1 kap. 3 § ABL inte något personligt betalningsansvar för bolagets förbindelser. I doktrinen har det dock diskuterats om det är möjligt att, med stöd av en oskriven associationsrättslig ansvarsgenom-brottsregel, göra undantag från denna regel. LÄS MER

 4. 4. Skatterättsligt företrädaransvar : Gällande rätt och rättstillämpning efter HFD 2018 ref. 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Almqvist; [2020]
  Nyckelord :företrädaransvar; skatt; förfallna skatter; rättssäkerhet; rättstillämpning; HFD 2018 ref. 4 ansvar; personligt betalningsansvar; bolag på obestånd;

  Sammanfattning : Two distinct features of a limited liability company are separate legal existence and consequently limited liability. Those features are also expressed in the principle of limited liability whereby risks are capped by the invested capital. The liability cannot be extended to personal assets. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för egentligt ansvarsgenombrott trots HDs (icke-existerande) praxis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hannah Feldtblad; [2020]
  Nyckelord :Ansvarsgenombrott; NJA 2014 s. 877; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Swedish case law, there have been cases where a court has imposed a personal liability on shareholders, so-called piercing the corporate veil, despite the principle of the shareholders' limited liability for the company's obligations in the 1st Chapter 3 § of the Swedish Companies Act, without explicit support in law. Six years ago, the Supreme court had the opportunity to decide in the question of piercing the corporate veil in NJA 2014 s. LÄS MER