Sökning: "bra ledare är som"

Visar resultat 26 - 30 av 255 uppsatser innehållade orden bra ledare är som.

 1. 26. Specialistsjuksköterskors upplevelser av medicinsk simulering : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carina Wallingstam; Camilla Westerholm; [2019]
  Nyckelord :Teamtraing; Crew Resource Management; Communication; Healthcare; Patient; Teamträning; Crew Resource Management; Kommunikation; Hälso- och;

  Sammanfattning : Fel och misstag relaterade till bristande kommunikation och brister i teamarbete sker inom sjukvården, vilket medför ett hot mot patientsäkerheten, framför allt i akuta situationer där snabba beslut måste tas och där liv står på spel. Forskningen visar att det är den mänskliga faktorn som är en bidragande orsak till dessa fel och misstag. LÄS MER

 2. 27. Att klättra, springa, krypa och kasta : En effektutvärdering inom området rörelseförståelse bland barn: har interventionen ”Rörelsesatsning i skolan” gett någon effekt?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Sahlström; [2019]
  Nyckelord :ANOVA; barn; chi2-test; fysisk aktivitet; intervention; kvantitativ metod; rörelseförståelse; SCED;

  Sammanfattning : Övervikt är en av de ledande folkhälsoutmaningarna i världen där cirka en tredjedel av världens befolkning är övervikta eller har fetma vilket medför negativa hälsoeffekter och sjukdomar. Övervikt och fetma drabbar även barn och unga där en kraftig ökning har skett under de senaste 40 åren. LÄS MER

 3. 28. Motståndets olika ansikten : Ledarens möjlighet att hantera och förebygga motstånd i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rojin Karem Sultin; Kevin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Resistance; leader; coworker; organization; change; change management; understanding; commitment; knowledge; Motstånd; ledare; medarbetare; organisation; förändring; förändringsledarskap; förståelse; engagemang; kunskap;

  Sammanfattning : I ett allt mer föränderligt samhälle möter ledaren och organisationer på allt mer motstånd frånmedarbetarna. Vi studerar hur ledaren i ständigt föränderliga organisationer besitter möjligheten att hantera och förebygga motstånd för att skapa effektivt förändringsarbete. Det finns mycket tidigare forskning som behandlar detta ämne. LÄS MER

 4. 29. Arbetsmiljö, ledarskap och arbetsklimat : En kvantitativ undersökning om psykisk hälsa på svenska arbetsplatser

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabella Kensert; [2019]
  Nyckelord :gender; leadership; mental health; private sector; public sector; work environment; work climate;

  Sammanfattning : Det finns ett ökat intresse att förhindra psykisk ohälsa eftersom det påverkar många arbetstagare. Något som kan påverka arbetstagarnas psykiska hälsa i positiv mening är en stödjande ledare och en bra arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 30. Implementering av spelarutbildningsplan och riktlinjer inom ungdomsfotboll : En kvalitativ studie om bristen av säkerhetsställande och kommunikation mellan ungdomsansvarig och ledare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Elon Keymer; Fritjof Glebe; [2019]
  Nyckelord :Implementering; SUP; ledare; organisation; kommunikation; fotboll;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problem: Fotboll är den största idrotten i Sverige och har flest ungdomsutövare i landet. Hur ledare uppfattar riktlinjer och direktiv av föreningar är problematiskt, där forskning överlag saknas kopplat till implementering inom idrottsorganisationer. LÄS MER