Sökning: "brandsäkert glas"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden brandsäkert glas.

 1. 1. Brandteknisk Riskvärdering Sveaplan Köpcentrum

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Björn Arvidsson; Nellie-Kim Millbourn; Christoffer Schön; Frida Svensson; [2013]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; utrymning; Sveaplan köpcentrum; galleria; FDS; Simulex; @Risk; kritiska förhållanden; brandscenarier; brandgaslager; tidsmarginal; personsäkerhet Fire safety evaluation; evacuation; shopping center; critical conditions; fire scenarios; time margin; human safety; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract The main purpose of the report is to examine the egress safety at Sveaplan köpcentrum in Eskilstuna in case of fire. Sveaplan köpcentrum is a shopping mall with different kinds of shops and a restaurant. When visiting the shopping centre two of the compartments were empty and two fictitious companies were therefore pursued. LÄS MER

 2. 2. Cirkushallen i Alby : Cirkushall

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sara Saxton Chirinos; [2012]
  Nyckelord :cirkushall; Alby; sandwichkonstruktion trä; prefab betong; brandsäkert glas; brandklassat tyg;

  Sammanfattning : Projektet är en ombyggnation. En förvaringslada från 70-talet konverterad till ett kreativitetshus, nu vidare omarbetat till en lokal för endast Cirkus Cirkör, deras huvudkontor.Följande byggkomponenter återanvänds:Bärande stomme: betong.Tak: betong. LÄS MER