Sökning: "butik atmosfär"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden butik atmosfär.

 1. 1. Butikens interna atmosfär : Hur butiker kan använda sig av atmosfärens olika delar

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jessica Palmqvist; Dan Hassanein; [2018]
  Nyckelord :butiksatmosfär; försäljning;

  Sammanfattning : Ämnet som diskuteras i arbetet handlar om den påverkan av butiksmiljön, som triggar igång specifika känslor och agerande hos kunderna. Även vad en butik kan ändra på och tänka på när designen på atmosfären utformas i syfte att skapa fördelar för både kunder och butiker. Inom butiksatmosfären kan två dimensioner diskuteras. LÄS MER

 2. 2. Design som engagerar : En analys av tjänstedesign och omnikanaler inom dagligvaurhandeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Hanna Nyholm; Amanda Åberg; [2016]
  Nyckelord :touchpoints; service design; omnichannels; customer journey; Process Virtualization Theory; Users and Gratification Theory; customer experience.; Tjänstedesign; touchpoints; beröringspunkter; omnikanaler; kundengagemang; Process Virtualization Theory; Users and Gratification Theory; kundupplevelse;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur olika beröringspunkter påverkar kundengagemanget inom dagligvaruhandeln. Då trenden går mot att se till kundens helhetsupplevelse inom ett företags ekosystem snarare än det enskilda köpet blir kundengagemang och omnikanal två begrepp som kan ses som högst aktuella att studera när företag idag ska utforma sin beröringspunktarkitektur. LÄS MER

 3. 3. Smart handel - En kvalitativ studie om konsumenters mobilanvändande i fysisk butik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Åsa Verbaan; Maria Persson; [2015]
  Nyckelord :smartphones; butiksatmosfär; konsumentbeteende; digitalisering; omnichannel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka konsumenters mobilanvändande i fysisk butik samt diskutera och analysera vilken roll digitaliseringen, genom mobiltelefonen, kan anta i butik. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie med ett abduktivt förhållningssätt. Det empiriska underlaget består av observationer i modebutiker. LÄS MER

 4. 4. Butikskommunikation av textilier producerade i Sverige

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Josefina Johansson; Märta Sigurdsson; Frida Söderström Brand; [2014]
  Nyckelord :Butikskommunikation; slow fashion; hållbart mode; hållbar marknadsföring; närproducerat; svensk textilindustri;

  Sammanfattning : Enligt undersökningar konsumeras allt mer kläder i Sverige, samtidigt som konsumenters efterfrågan på mer hållbara och miljömedvetna produkter ökar. Det är företagens uppgift att uppmärksamma konsumenten om de bättre alternativ som finns, ur ett miljöperspektiv, och det är upp till dem att tydliggöra sin position på marknaden samt göra sig mer synliga. LÄS MER

 5. 5. Utnyttja upplevelserummet mer effektivt : och få därmed småbutikerna mer konkurrenskraftiga på marknaden

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Caroline Lundberg; Stefan Nilsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  I dagens samhälle ökar konkurrensen avsevärt, alltfler butikskedjor och stormarknader etablerar sig på marknaden och de mindre butikerna får kämpa allt hårdare för sin  överlevnad.  Studier  visar  att  34  %  av  butiker  från  den  tätortsnära  landsbygden  har försvunnit  under  de  senaste  femton  åren. LÄS MER