Sökning: "byggprojekt logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden byggprojekt logistik.

 1. 1. Nyttan av distributionscentraler i modern bygglogistik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Haris Sofic; [2020]
  Nyckelord :Bygglogistik; logistik; supply chain management; bygglogistikcenter; tredjepartslogistik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Nyttan av distributionscentraler i modern bygglogistik Författare: Haris Sofic Handledare: Radhlinah Aulin, Lunds Tekniska Högskola Examinator: Stefan Olander, Lunds Tekniska Högskola Frågeställningar - Hur ser modern bygglogistik ut i medelstora tätorter med förtätningsprojekt? - Är distributionscentraler i form av BLC ett potentiellt sätt att effektivisera bygglogistiken i medelstora tätorter? - Vilka parametrar styr ifall distributionscentraler för bygglogistik är lämpliga i en tätort? Syfte Syftet med detta arbete är att förstå hur aktörer involverade i dagens byggbransch arbetar med logistikfrågor för moderna byggprojekt i förtätningsområden. Vidare är det övergripande målet att utforska möjligheterna som finns för innovation inom modern bygglogistik i medelstora svenska tätorter Metod Två metoder har använts för att genomföra arbetet. LÄS MER

 2. 2. Inverkan av störningar i materialleveranser vid stombygge

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Anel Ramicic; Nic Westerberg; [2019]
  Nyckelord :prefabricerad betong; materialleveranser; just in time; leveranser; betong; prefab; logistik; bygglogistik; transport; störningar; förseningar;

  Sammanfattning : I en bransch med stora informations- och materialflöden resulterar det i att det ställs enorma krav på logistikplaneringen för leveranser av material till en arbetsplats. En byggarbetare spenderar cirka halva sin tid på att vänta på material vilket tyder på att det krävs en bättre planeringsstrategi i branschen (Linköpings Universitet, 2016). LÄS MER

 3. 3. Problem och utmaningar i arbetet med APD-planer : En studie med fokus på fel, brister och slöseri i arbetet med och hantering av APD-planer.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Leon Gros; [2019]
  Nyckelord :APD-plan; placeringsritning; produktionsplanering; LEAN; Slöseri; forskningsmetoder; arbetsplatsdispositionsplan; intervju; byggplanering; byggledning; byggproduktion; logistikplanering; logistik; byggstyrning; fel på arbetsplatsen; arbetsplatsfel; slöseri på arbetsplatsen; effektivisering på arbetsplatsen;

  Sammanfattning : Studien - Vad undersöks? I examensarbetet undersöks vilka problem det finns i fallföretagets arbete med och hantering av APD-planer under produktionen som leder till fel, brister och slöseri. Vidare undersöks varför dessa problem uppstår. LÄS MER

 4. 4. Alternativ bygglogistik för projekt i täta miljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gustav Carlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flera studier har visat att det finns stora möjligheter att effektivisera byggprocessen genom en bättre logistik. Inom byggindustrin har det länge ansetts vara den komplexitet som ett byggprojekt har som gör att det är svårt att få en effektivare logistik och materialhantering. LÄS MER

 5. 5. En bygglogistikanalys av Väsjöprojektet i Sollentuna

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rasmus Nilsson; Oskar Svensson; [2019]
  Nyckelord :Bygg; Bygglogistik; Byggprojekt; Försörjningskedja; JIT – Just In Time; Logistik; Projektplanering; Ramverk; Tredjepartslogistik; Transporter;

  Sammanfattning : Byggindustrin är reglerad av avtal, överenskommelser och består av flera metoder samt att materialet är beroende av vilken typ av byggnad som ska konstrueras. Varje nytt byggprojekt är en unik produkt på en helt ny plats. Vilket skiljer sig från tillverkningsindustrin, som producerar produkter i fabrik. LÄS MER