Sökning: "byggprojekt logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden byggprojekt logistik.

 1. 1. Informationsstyrning av materialhantering för intern tredjepartslogistik : - En fallstudie vid JM AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Malin Öster; [2018]
  Nyckelord :Intern tredjepartslogistik; materialhanteringsprocessen; processer; informationsflöde; flödeseffektivitet;

  Sammanfattning : Byggsektorn kännetecknas av låg produktivitet och höga produktionskostnader samtidigt som behovet att effektivisera byggandet är stort. Ett byggprojekts materialförsörjning är en komplex uppgift som är förenat med många potentiella problem som kan medföra lägre produktivitet. LÄS MER

 2. 2. Effektiv logistik med lossningskalender på byggarbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Wissam Abd Al Sater; [2018]
  Nyckelord :Construction sector; Construction manager; Construction materials; Logistics chain; Unloading calendar; Byggsektorn; Byggarbetsledare; Byggmaterial; Logistikkedjan; lossningskalender;

  Sammanfattning : För att arbetsledaren skall utveckla en logistikorganisation som fungerar mer än väl bygger detta alltid på att de interna logistikrutinerna är välfungerande. Rutinerna skall fungera om riktlinjer och stöd för arbetsledaren i alla typer av projekt. LÄS MER

 3. 3. Materialhantering på byggarbetsplatsen : En fördjupning om inbärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Mattias Karhunen; Linn Andersson; [2018]
  Nyckelord :Inbärning; bygglogistik;

  Sammanfattning : Logistikhanteringen inom byggbranschen har varit en oförändrad process under lång tid. Nu börjar däremot branschen vakna till liv och se att med effektiv leveranshantering både till och på arbetsplatsen leder till positiva effekter på både ekonomi och arbetsmiljö. Det är däremot okänt hur stora de ekonomiska effekterna är. LÄS MER

 4. 4. Huvudentreprenörens övertagande av underentreprenörers materialansvar : Effekter och förutsättningar

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Olivia Säfström; Karl Söderbaum; [2018]
  Nyckelord :Material responsibility; Construction logistics; Reorganization; Main contractor; Subcontractor; Trust; SCOR; Materialansvar; Bygglogistik; Omorganisering; Huvudentreprenör; Underentreprenör; Tillit; SCOR;

  Sammanfattning : Det finns stora förbättringsmöjligheter inom logistiken i byggbranschen då den idag är väldigt kostsam och innebär många störningar i produktionen. Den logistik som sköts av underentreprenörerna i ett byggprojekt är ofta ej synkroniserad med huvudentreprenörens logistik vilket innebär ytterligare svårigheter. LÄS MER

 5. 5. Total Cost Analysis of frame suppliers in construction

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Daniel Andersson; Christian Sandholm; [2017]
  Nyckelord :Logistik; Totalkostnadsanalys; Flödeskartläggning; Lågkostnadssourcing; Leveransservice;

  Sammanfattning : Gotec, som är ett bygg och förvaltningsföretag, är just nu inne på etapp ett av ett byggprojekt i Vallastaden, Linköping. För etapp ett slöt Gotec ett avtal med den polska stomleverantören Baumat, att de skulle leverera samtliga stommar till Gotecs byggnader i projektet. LÄS MER