Sökning: "caroline johansson lunds universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden caroline johansson lunds universitet.

 1. 1. Att förneka en kris - Spiralmodell med 5 faser applicerad på Venezuela åren 2013-2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Forsberg; Caroline Tham Johansson; [2019]
  Nyckelord :Demokrati; FN; Mänskliga rättigheter; Spiralmodell; Venezuela; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det är nu 3 miljoner människor som flytt från Venezuela. Detta är till följd av den stora bristen på mat och medicin samt en hyperinflation som gjort att en vanlig lön förlorat sitt värde. Venezuela var tidigare ett av de rikaste länderna i regionen tack vare sina stora oljereserver. LÄS MER

 2. 2. "Det är inget fel med att vara homo, men jag är inte homo-homo" : en narrativ textanalys om hur tv-serien Skam förhandlar homosexualitet

  L1-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Löfsten Oscarsson; Alice Ekman Johansson; [2018]
  Nyckelord :Sexuell identitet stereotyper normbrytande avvikande skam hegemonisk maskulinitet; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : “Det är inget fel med att vara homo, men jag är inte homo-homo”- ​ En narrativ textanalys om hur tv-serien Skam förhandlar homosexualitet ​är en B-uppsats författad vårtterminen 2018 av Alice Ekman och Caroline Oscarsson, studenter i Medie- och Kommunikationsvetenskap, Institutionen för kommunikation och medier, vid Lunds universitet. Denna uppsats fokuserar på huvudkaraktären Isak i tv-serien “Skam” och hur den som berättelse framställer hans sexuella identitet. LÄS MER

 3. 3. De syns ju inte, finns de då? : en kvalitativ textanalys om exkluderande representation i reklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Johansson; [2018]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Normbrytande reklam blir allt mer förekommande, om det representerar vårt samhälle eller inte råder det tvetydiga åsikter om. Normbrytande reklam är reklam som tenderar att bryta normer kring kontroversiella fenomen som kön, klass och etnicitet. Den här studien undersöker kritiskt representationen i två samtida reklamfilmer. LÄS MER

 4. 4. Today’s Home Office - an Answer to the Needs of the Contemporary Home Worker

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Caroline Johansson; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Today, an increasing number of people work from home; people value a relaxed and individual work style where flexibility and mobility are of greatimportance. A home office generates several new requirements of a workplace as conflicts often occur between aesthetical and functional qualities. LÄS MER

 5. 5. Retorisk analys av tre amerikanska valdebatter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lovisa Yngvesson; Caroline Johansson; [2017]
  Nyckelord :retorik; presidentval; debatt; härskartekniker; avbrott; General Works;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur personangrepp fungerar som politisk retorik under valdebatterna i det amerikanska presidentvalet 2016. Utgångspunkten för studien finns i vad svenska medier rapporterat om valet. En retorisk analys genomförs på tre tv-sända valdebatter mellan Hillary Clinton och Donald Trump. LÄS MER