Sökning: "core stability exercise"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden core stability exercise.

 1. 1. Kan syrgasmättnad, fysisk funktion och självupplevda symtom förbättrats hos personer med KOL, stadium 2, efter träning av bålstabilitet i kombination med sluten läppandning?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Louise Andersson; [2017]
  Nyckelord :COPD; physiotherapy; core stability exercise; pursed lip breathing therapy; saturation; physical function; KOL; fysioterapi sjukgymnastik; bålstabilitet; sluten läppandning; saturation; fysisk funktion.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: KOL är en obstruktiv lungsjukdom med luftflödesbegränsningar pga.  kronisk bronkit och emfysem. De patofysiologiska mekanismer är en progressiv inflammatorisk process som påverkar hela kroppen. De viktigaste behandlingsstrategierna är rökstopp, farmakologisk behandling samt fysisk träning. LÄS MER

 2. 2. Skadeförebyggande träningsmetoder mot hamstringsskador inom svensk herrelitfotboll i jämförelse med rekommenderad evidensbaserad forskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Claes Larsson; Oscar Wallén Ljunggren; [2016]
  Nyckelord :soccer; injury; prevention; sprinting; hamstrings; eccentric exercise; eccentric strength;

  Sammanfattning : PurposeThe purpose of this study was to describe the evidence-based research recommendations on injury prevention methods against hamstring injuries among Swedish men's elite team in football. The research-based recommendations was then to be compared with the way Swedish elite football teams work to prevent hamstrings injuries. LÄS MER

 3. 3. Bålstabiliserande träning vid ländryggssmärta : En experimentell single-subject design studie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Åberg; [2013]
  Nyckelord :chronic low back pain; core stability; exercise therapy; fear of movement; self-efficacy; Transversus abdominis; bålstabilitet; långvarig ländryggssmärta; rörelserädsla; self-effcacy; Transversus abdominis; träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ospecifik ländryggssmärta är en av de vanligaste orsakerna till att man söker hjälp inom primärvården. För långvarig, ospecifik ländryggssmärta är träning ett förstahandsval och fokus har under det senaste årtiondet legat på bålstabiliserande träning. LÄS MER

 4. 4. Sex veckors bålstabilitetsträning med FuncGym Training bands : Dess inverkan på manliga handbollsspelares kasthastighet på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin; Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin

  Författare :Lena Carlsson; Alexandra Johansson; [2011]
  Nyckelord :Bålstabilitet; handboll; slyngor; funcgym;

  Sammanfattning : Tidigare studier hänvisar till bristen av forskning som berör funktionell träning såsom corestärkande bålstabilitetsträning för att öka idrottslig prestation. Det är dessutom omdiskuterat om träning, som skapar instabilitet i anslutning till träningsövningar, förbättrar stabiliteten som i sin tur ska verka prestationshöjande. LÄS MER

 5. 5. Critical Thinking in Syrian Secondary School History Education

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arabiska

  Författare :Isaac Heinrich; [2011]
  Nyckelord :Historical narratives; Syria; Critical Thinking; Education; Grounded Theory; Secondary schools; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Despite much research on the socioeconomic effects of public education in the Middle East and Northern Africa (MENA) region, few studies have been made that investigate the qualitative dimensions of these countries’ national education systems, modes of instruction, and educational materials. Knowledge- and skills attainment should be at the core of such research, as well as the sociocultural, historic and political implications of education. LÄS MER