Sökning: "core stability exercise"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden core stability exercise.

 1. 1. Equiband – påverkar det rörelsesymmetrin hos häst? : en cross-over studie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Matilda Johansson; Emelie Schmidt; [2019]
  Nyckelord :equiband; rörelsesymmetri; bålstabilitet; bålmuskulatur; häst;

  Sammanfattning : Hos häst är hälta och ryggsmärta en stor anledning till försämrad prestation. Även hos människa är ryggsmärta och speciellt smärta i ländrygg ett stort problem. Studier på människa tyder på att bålstabilitet är av betydelse för dynamisk stabilitet av rygg och bäcken, samt prestation och hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Difference in knee stability and static core strenght in young adults who exercise on compliant vs. non-compliant material - a cross sectional study

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Karin Liljebjörk; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kan syrgasmättnad, fysisk funktion och självupplevda symtom förbättrats hos personer med KOL, stadium 2, efter träning av bålstabilitet i kombination med sluten läppandning?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Louise Andersson; [2017]
  Nyckelord :COPD; physiotherapy; core stability exercise; pursed lip breathing therapy; saturation; physical function; KOL; fysioterapi sjukgymnastik; bålstabilitet; sluten läppandning; saturation; fysisk funktion;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: KOL är en obstruktiv lungsjukdom med luftflödesbegränsningar pga.  kronisk bronkit och emfysem. De patofysiologiska mekanismer är en progressiv inflammatorisk process som påverkar hela kroppen. De viktigaste behandlingsstrategierna är rökstopp, farmakologisk behandling samt fysisk träning. LÄS MER

 4. 4. Skadeförebyggande träningsmetoder mot hamstringsskador inom svensk herrelitfotboll i jämförelse med rekommenderad evidensbaserad forskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Claes Larsson; Oscar Wallén Ljunggren; [2016]
  Nyckelord :soccer; injury; prevention; sprinting; hamstrings; eccentric exercise; eccentric strength;

  Sammanfattning : PurposeThe purpose of this study was to describe the evidence-based research recommendations on injury prevention methods against hamstring injuries among Swedish men's elite team in football. The research-based recommendations was then to be compared with the way Swedish elite football teams work to prevent hamstrings injuries. LÄS MER

 5. 5. Bålstabiliserande träning vid ländryggssmärta : En experimentell single-subject design studie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Åberg; [2013]
  Nyckelord :chronic low back pain; core stability; exercise therapy; fear of movement; self-efficacy; Transversus abdominis; bålstabilitet; långvarig ländryggssmärta; rörelserädsla; self-effcacy; Transversus abdominis; träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ospecifik ländryggssmärta är en av de vanligaste orsakerna till att man söker hjälp inom primärvården. För långvarig, ospecifik ländryggssmärta är träning ett förstahandsval och fokus har under det senaste årtiondet legat på bålstabiliserande träning. LÄS MER