Sökning: "datakvalité"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet datakvalité.

 1. 1. Datakvalité : En nödvändighet inom Business Intelligence

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tom Halvarsson Eklund; Julia Sjövall; [2019]
  Nyckelord :Business Intelligence; BI-system; Datakvalité; ETL-processen; Nyckeldimension;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) syftar till att förädla data för att förbättra det organisatoriska beslutsfattandet. Bristande datakvalité orsakar många misslyckade BI-projekt och studier belyser att säkerställande av data av hög kvalité är grundläggande för att lyckas inom BI. LÄS MER

 2. 2. Prediktion av gästantal för utomhusanläggning : Ett experiment huruvida prediktion av antalet gäster är möjligt utifrån en specifik skidanläggning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Erik Sördell; [2019]
  Nyckelord :Beslutstöd; prediktion; datakvalité; maskininlärning; CRISP-DM.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om och hur det går att kunna förutspå antalet gäster för en specifik skidanläggning i Sverige. Eftersom skidanläggningar är dyra att bedriva är det en viktig aspekt att kunna planera personal kostnadseffektivt. LÄS MER

 3. 3. Artificiell Intelligens inom E-handel : En studie om maskininlärning vid produktsökningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sophia Andersson; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; Artificial Intelligence; machine learning; productsearch; neural network; Loop54; E-handel; Artificiell Intelligens; maskininlärning; produktsökning; neuralt nätverk; Loop54;

  Sammanfattning : Background: One of the most growing areas of the Internet is E-commerce, which gave consumers a flexibility that was not previously available. The advantages of digital commerce are many, where both companies and consumers can use the technology's possibilities. LÄS MER

 4. 4. Master Data Management-studie om nästa entiteto och leverantör för Scania

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :David Oldelius; Douglas Pham; [2018]
  Nyckelord :Data governance; master data; Master Data Management; domain; multidomain; data quality; MDM; information management; Data governance; masterdata; Master Data Management; domän; multidomän; datakvalité; MDM; informationshantering;

  Sammanfattning : Stora företag har olika avdelningar där informationen från dessa måste hanteras. Master Data Management(MDM) är ett informationshanteringssystem för att hantera information från olika källor. En MDM-implementation sker med en entitet i taget. LÄS MER

 5. 5. Anomaly Detection in Time Series Data Based on Holt-Winters Method

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adam Aboode; [2018]
  Nyckelord :data quality; anomaly detection; time series data; Holt-Winters method;

  Sammanfattning : In today's world the amount of collected data increases every day, this is a trend which is likely to continue. At the same time the potential value of the data does also increase due to the constant development and improvement of hardware and software. LÄS MER