Sökning: "domänförlust"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet domänförlust.

 1. 1. Svenska eller engelska? : En litteraturstudie av engelskans påverkan på svenska språket, samhället och undervisningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Sophia Bergman; Daniella De Oliveira Forsberg; [2017]
  Nyckelord :Domänförlust; SPRINT; språkpolitik; diglossi; globalisering;

  Sammanfattning : Vi har gjort en litteraturstudie av forskning rörande engelskans påverkan på svenska språket och samhället. Engelskan får en allt starkare position och svenskan förlorar domäner till engelskan. I och med det sker det en påverkan på samhället. LÄS MER

 2. 2. Vad är svenska? : En undersökning av svenskars acceptans av anglicismer i svenskan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linnéa Grankvist; [2017]
  Nyckelord :anglicism; engelska; lånord; diglossi; domänförlust; attityder;

  Sammanfattning : Engelskans påverkan på svenskan diskuteras ofta och väcker reaktioner hos många. Idag lånar vi in engelska ord och uttryck i större omfattning än någonsin förr. Syftet med denna uppsats är att undersöka svenskars acceptans av nyare anglicismer i svenskan. LÄS MER

 3. 3. Engelskan i Sverige : Attitydundersökning av engelskan i svenskan och i det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Hildur Nyman; [2017]
  Nyckelord :attitudes; English; domain loss; attityder; engelska; domänförlust;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine attitudes towards the use of English in the Swedish language, in Swedish society in general, and in Swedish academia. Mainly a quantitative method was used to examine these attitudes. An online questionnaire was constructed, consisting of different statements regarding the current linguistic situation in Sweden. LÄS MER

 4. 4. En array av termer : Om svenskans plats inom området programmering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska (FUMS)

  Författare :Jesper Orb; [2016]
  Nyckelord :programmering; terminologi; domänförlust; java; översättning; programmeringsspråk;

  Sammanfattning : Inom programmering existerar ingen samlad officiell terminologi på svenska för begreppen som används inom området. Gör detta att svenskan blir bristfällig och splittrad inom området? Denna uppsats har hämtat terminologi utifrån tre olika handböcker inom programmering på svenska och undersökt om det finns en samstämmighet kring terminologin trots tidigare nämna problem. LÄS MER

 5. 5. Ostyrbarhet, våld och tvång : Några terminologiska problem i en statsvetenskaplig text

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :David Persson; [2014]
  Nyckelord :våldsmonopol; Ostyrbarhet; fackspråk; allmänspråk; terminologi; domänförlust; kapacitetsförlust; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Detta examensarbete bygger på en översättning från engelska av en statsvetenskaplig text, Ungovernability, av den tyske statsvetaren Claus Offe. Den inledande delen av arbetet är en textanalys av källtexten som utgår från textmodellen i Lennart Hellspongs och Per Ledins Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys (1997). LÄS MER