Sökning: "ekosystem usa"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden ekosystem usa.

 1. 1. Spridningen av poly-och perfluorerade ämnen från skidvalla : En litteraturstudie om hur användningen av fluorvalla inom längdskidåkning påverkar mark och vatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ellen Persson; Gerd Waldheim; [2021]
  Nyckelord :PFAS; Fluorinated ski wax; Cross-country skiing; Spread; Ecosystems; PFAS; Fluorvalla; Längdskidåkning; Spridning; Ekosystem;

  Sammanfattning : Poly- och perfluorerade ämnen, även kallad PFAS, har både globalt och i Sverige upptäckts i höga halter i mark samt i yt-och grundvatten de senaste åren. Kemikalierna är svårnedbrytbara och studier visar på att de bland annat är reproduktionsstörande hos djur. LÄS MER

 2. 2. Sojans roll i världen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Anton Andersson; Astrid Berg; Emil Rådkvist; Sara Wennberg; Jacob von Zweigbergk; [2019]
  Nyckelord :Soybean;  Ecosystem services;  Conversion of natural ecosystem; USA; Brazil;  Argentina;  Glycine max; Soybean Consumption;

  Sammanfattning : The soybean has become one of the world's largest agricultural commodities, with growth in soybean production being driven by two prime demands, animal feed and food products. The purpose of this report is to analyze the role of the soybean in the world and study its consumption in order to make a projection of future demand. LÄS MER

 3. 3. Sojans roll i världen : En studie i sojans användning, ekosystemtjänstavtryck och framtida användning: ett underlag för undervisning mot en hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Helena Antman Molin; Mikael Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :soja; ekosystemtjänster; hållbar utveckling; markanvändning; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka världens konsumtion och produktion av soja samt den påverkan sojaodlingarna har på ekosystem och ekosystemtjänster. Sojan är rik på protein vilket har gjort den till en viktig gröda för människan, framförallt för vår utfodring av djur. LÄS MER

 4. 4. Cykeln som en del av hållbar stadsutveckling : varför & hur?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Nilsson; [2013]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; stadsplanering; förtätning; transport; cykel; hälsa; miljö;

  Sammanfattning : De ökade globala utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser har sedan industrialiseringens födelse bidragit till att förändra planetens klimat. Dessa klimatförändringar resulterar bland annat i torka, ökenspridning, havsnivåhöjning och förändringar i ekosystem vilket får allvarliga konsekvenser för många människor. LÄS MER

 5. 5. Svenska börsnoterade bolags utlämning av miljöredovisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elias Haraldsson; Sandra Östlund; [2011]
  Nyckelord :Miljöredovisning; Global Reporting Initiative; Intressent teori; 4N-typologi; CSR;

  Sammanfattning : Idag är socialt ansvarstagande inte längre en isolerad företeelse utan något som genomsyrar det dagliga arbetet. För företagen handlar det förutom att upprätthålla sitt varumärke och ett gott rykte också om att kontrollera risker och på så sätt skapa förutsättningar för bättre lönsamhet. LÄS MER