Sökning: "eländesperspektiv"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet eländesperspektiv.

 1. 1. Ensam på ålderns höst? : -       ett samhällsperspektiv på äldres upplevelser av ensamhet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Kristoffersson; [2019]
  Nyckelord :Ensamhet; äldre; ålderism; strukturalism; Durkheim; subjektiv ensamhet;

  Sammanfattning : Äldres ensamhet ses som ett vanligt förekommande problem i samhället idag och får utrymme i både media, forskning och i det allmänna talet. Hur utbredd är ensamheten och vad förklarar den subjektiva ensamheten hos äldre personer? Här undersöks äldres ensamhet ur ett makroperspektiv med syftet att studera vad som påverkar upplevelser av ensamhet hos äldre personer. LÄS MER

 2. 2. Att vara äldre : En diskursanalytisk studie av Aftonbladets bilder av äldre människor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Lorentsson; [2016]
  Nyckelord :elderly; old age; resource perspective; misery perspective; social constructionism; discourse; Aftonbladet; äldre; ålderdom; resursperspektiv; eländesperspektiv; socialkonstruktionism; diskurs; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Syfte: Föreliggande studie syftar till att ge svar på vilka bilder av äldre människor som framträder i nyhetsmediet Aftonbladet, hur dessa framträder, och hur dessa bilder kan påverka äldres livssituation och synen på ålderdom. Teori och metod: Studien är förankrad i ett socialkonstruktionistiskt teoriperspektiv och analysen har utformats med inspiration av diskursanalytiska begrepp. LÄS MER