Sökning: "elevattityder"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet elevattityder.

 1. 1. Elevers attityder gentemot matematik på två grundskolor med olika socioekonomiska förutsättningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabell Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell; elevattityder; grundskolan; hemmet; matematik; Bronfenbrenners ecological model of development; attitudes of students; elementary school; the home; mathematics;

  Sammanfattning : Matematik är ett debatterat ämne som diskuteras i såväl skolans och medias värld. Få andra skolämnen skapar så mycket känslor som detta ämne (Olèn, 2016). Detta arbete syftar till att undersöka attityder till matematik hos unga elever samt dess bakomliggande faktorer i den sociala närmiljön. LÄS MER

 2. 2. Elevers attityder till bildämnet och didaktiska strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nicole Madsen; [2019]
  Nyckelord :elevattityder; bild; högstadiet; motivation; elevinflytande; didaktiska strategier;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka elevattityder till bildämnet i högstadiet, och vad för didaktiska åtgärder man som lärare kan tillämpa för att öka positiva attityder i ämnet. Under min praktik har jag fått erfara att elever inte känner sig engagerade i bildämnet, och lärare som kämpar med att motivera dem. LÄS MER

 3. 3. Den interaktiva skrivtavlans effekt på elevattityder i matematikundervisning : En litteraturstudie om elevers inställning till den interaktiva skrivtavlan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Joakim Arques; [2018]
  Nyckelord :ISK; Interaktiv Skrivtavla; Elevattityder; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilken effekt den interaktiva skrivtavlan har på elevattityder. De fyra elevattityderna som identifieras definierades med hjälp av Tapias (1996, 2004) arbete med Attitudes Towards Mathematics Instrument (ATMI), och fokuserar på vad elever tycker och känner om matematik. LÄS MER

 4. 4. ”Grammatik är att leka med det svenska språket” : En studie om högstadieelevers inställning till grammatik och grammatikundervisning inom svenskämnet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Linnea Holstensson; [2016]
  Nyckelord :Grammar; grammar education; upper secondary school level; pupils attitudes; Grammatik; grammatikundervisning; högstadiet; elevattityder;

  Sammanfattning : Abstract This study investigates Swedish upper-level pupils’ attitudes to grammar and grammar education. The study aims to explain what the pupils believe constitutes grammar and their views of its usability as well as attitudes towards grammar education. The research method is qualitative interviews with seven pupils from a school in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Geografi i skolan : En undersökning av elevers attityder till geografi som skolämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Niclas Sjöling; [2016]
  Nyckelord :Elevattityder; Geografi; Lgr 11; Kursplan; Intervju;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka elevers syn på, och attityd till, geografi som skolämne. För att få ett material att jobba med intervjuades 32 stycken elever ifrån två årskurs 8:or i en relativt liten skola i en liten ort i Uppsala län. LÄS MER