Sökning: "essä tre delar"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden essä tre delar.

 1. 1. I faktakunskapens tidevarv : Hur läsning av skönlitteraturen kan brygga utbildning och bildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Linus Christenson; [2019]
  Nyckelord :Bildning; Faktakunskap; Läsarter; Religionskunskap; Skönlitteratur.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar att undersöka om arbete med skönlitteratur och skilda läsarter i religionskunskapsundervisningen kan uppfylla både utbildnings- som bildningsmål. Genom textanalys har tre textbidrag undersökts och tolkats. LÄS MER

 2. 2. Litar de på min kompetens? : En bra dialog och lagom mycket föräldrainflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Cecilia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :preschool; competence; relationship; collaboration; influence; communication; förskola; kompetens; relation; samarbete; inflytande; kommunikation;

  Sammanfattning : This essay is based on three self-experienced stories that shares the problem of parents showing a lack of trust in my experience and competence (as a teacher). The first story highlights how the parents have opinions regarding what outdoor clothes a child is wearing just by seeing a photo in the preschools blog. LÄS MER

 3. 3. "Det blir liksom inte så roligt för barnen när det bara ska vara lärande och lärande hela tiden" : En vetenskaplig essä om pedagogens roll i barns lärande och synen på undervisning i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Unni Sparrenhök; [2018]
  Nyckelord :Education; Preschool; Teaching; Scaffold Play; Competence; Lpfö -98; Lpfö -18; Practical knowledge; schoolification; Sonja Sheridan; Anette Sandberg; Pia Williams; Undervisning; Förskola; Lärande; Scaffold play; Kompetens; Lpfö -98; Lpfö -18; praktisk kunskap; skolifiering; Sonja Sheridan; Anette Sandberg; Pia Williams;

  Sammanfattning : This scientific essay begins with three stories that portrays situations where different ways to view and understand the learning process of children in preschool. In the first two stories The Cakegame and Still life the aim is to describe how me, and my colleagues can have different perceptions on our role as preschool teachers. LÄS MER

 4. 4. Plats Hus Människa - En Berättelse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Martin Ahlén; [2016]
  Nyckelord :Fenomenologi; Peter Zumthor; Juhani Pallasmaa; Christian Norberg-Schultz; Sverre Fehn; Martin Heidegger; Arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Plats Hus Människa: En berättelse (Place House Person: A story) is a master thesis in architecture that describes a project from start to near completion in full scale. Since my personal relation to the site is strong, my point of departure is the phenomenological architecture. This architectural movement emphasizes the importance of place. LÄS MER

 5. 5. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER