Sökning: "examensarbete Samhällskunskap"

Visar resultat 16 - 20 av 28 uppsatser innehållade orden examensarbete Samhällskunskap.

 1. 16. PROBLEMATISERING OCH IDEOLOGI I LÄROBOKSTEXTER OM EUROPEISKA UNIONEN : Om gymnasieelevers möjligheter att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :David Arwe; [2010]
  Nyckelord :samhällskunskap; läroböcker; EU; kritiskt förhållningssätt; ideologi;

  Sammanfattning : Syftet med den undersökning som redovisas i detta examensarbete var att undersöka hur läro-böcker för kursen Samhällskunskap A i gymnasieskolan uppmuntrar elever till att inta ett kritiskt förhållningssätt. I syftet ingick också att undersöka huruvida några ideologiska kopplingar kunde finnas i lärobokstexterna. LÄS MER

 2. 17. Studiemotivation inom ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Louise Johansson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete avser att undersöka studiemotivation inom ämnet samhällskunskap. Arbetet inleds med bakgrundsfakta vad motivation och studiemotivation är för att sedan gå in på litteratur och tidigare forskning i ämnet. LÄS MER

 3. 18. Studiemotivation inom ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Louise Johansson; [2010]
  Nyckelord :studiemotivation; samhällskunskap; fokusgruppintervju; gymnasieskola; didaktik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete avser att undersöka studiemotivation inom ämnet samhällskunskap. Arbetet inleds med bakgrundsfakta vad motivation och studiemotivation är för att sedan gå in på litteratur och tidigare forskning i ämnet. LÄS MER

 4. 19. Global arbetsmarknad eller individuellt arbetsliv i läroböckerna? En undersökning av innehåll i läroböcker i samhällskunskap på gymnasiet.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Per Peterson; Fredrik Lindell; [2009-09-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Global arbetsmarknad eller individuellt arbetsliv. En undersökning av innehåll i läroböcker för samhällskunskap på gymnasiet. Författare: Per Peterson och Fredrik Lindell. Uppdragsgivare: Fackföreningen Unionen. LÄS MER

 5. 20. same same but different : En studie om samhällsorienterande läroböcker baserad på intervjuer,läroboksgranskning och textanalys.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet; Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet

  Författare :Lisa Andreasson; Zara Zakrisson; [2009]
  Nyckelord :Samer; Grundskolan; samhällsorienterade ämnen; kursplan;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur läroböcker för de samhällsorienterande ämnena historia, religion, geografi och samhällskunskap för grundskolans senare år 7-9 framställer en av Sveriges minoritetskulturer, samerna. Syftet med studien var att undersöka hur samernas kultur beskrivs i de samhällsorienterade läroböckerna i fyra utvalda skolor. LÄS MER