Sökning: "examensarbete organisation och ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden examensarbete organisation och ledarskap.

 1. 1. ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos” : Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Teddy Nakiwala Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; bemötande; pedagoger; utagerande beteende; välfungerande vardag;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nakiwala Nilsson, Teddy (2022). ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos”. Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. ”Är du stresstålig och flexibel?” : En systematisk litteraturstudie med fokus på organisatoriska faktorers påverkan på lärares yrkesutförande, psykiska hälsa och upplevelse av stress.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Wendel; [2022]
  Nyckelord :Lärare; Organisatoriska förutsättningar; Skolutveckling; Stress; Utbrändhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Wendel, Hanna (2022). ”Är du stresstålig och flexibel?” -  En systematisk litteraturstudie med fokus på organisatoriska faktorers påverkan på lärares yrkesutförande, psykiska hälsa och upplevelse av stress. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapets betydelse : En kvalitativ studie om ledarens syn på delaktighet och kommunikation i förbättringsarbetet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Agron Kadrija; [2021]
  Nyckelord :Total Quality Managment; the cornerstone model; continuous improvement; participation; leadership; leadership styles.; Offensiv kvalitetsutveckling; hörnstensmodellen; ständiga förbättringar; delaktighet; ledarskap; ledarskapsstilar;

  Sammanfattning : Vad som kännetecknar ett bra ledarskap har intresserat människor i alla tider. För att kvalitetsarbetet ska förbli framgångsrikt krävs det ett starkt och engagerat ledarskap för att åstadkomma en kultur avseende kvalitetsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Implementering av digitala kvalitetshanteringsverktyg i byggbranschen i Sverige

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anna Selander; Hanna Lindfors; [2021]
  Nyckelord :Implementation process; Quality management; Technology-Organisation-Environment framework; Construction industry; Digital tools; Implementeringsprocess; Kvalitetshantering; Technology-Organisation-Environment framework; Byggbranschen; Digitala verktyg;

  Sammanfattning : Byggbranschen är sedan länge känd för sina kvalitets- och produktivitetsbrister vilket i Sverige årligen kostar miljarder att åtgärda. Det finns flertalet traditionella sätt att hantera kvalitet i byggprojekt men då dessa inte visat sig vara tillräckliga finns potential i att utveckla digitala kvalitetshanteringsverktyg för att skapa en förändring i branschen. LÄS MER

 5. 5. Länge leve hjälten!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Andersson; Jakob Enander; Moa Tornestig; [2021]
  Nyckelord :Populärkultur; Porträttering; Heroiskt Ledarskap; Coachande Ledarskap; Ledarskapsideal; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Länge leve hjälten! Porträttering av framgångsrika tränare i dokumentären dokumentären The Playbook Seminariedatum: 2 juni 2021 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Jennifer Andersson, Jakob Enander, Moa Tornestig Handledare: Sverre Spoelstra Fem nyckelord: Populärkultur, Porträttering, Heroiskt Ledarskap, Coachande Ledarskap, Ledarskapsideal Forskningsfråga: Hur porträtteras framgångsrika tränare i idrottsvärlden i dokumentären The Playbook? Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar om ledarskap som synliggörs i populärkultur genom en analys av dokumentären The Playbook. Vidare ämnar studien att tydliggöra hur konstruktionen av idrottsledare relaterar till den teoretiska utvecklingen av vad en ledare bör vara med fokus på heroiska och postheroiska synsätt. LÄS MER