Sökning: "excess skin"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden excess skin.

 1. 1. Kvinnors levda erfarenheter efter viktminskningskirurgi : Ett nytt kapitel i livet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Karin Alke Nilsson; Hanna-Marie Darius; [2018]
  Nyckelord :blog; excess skin; obesity; postoperative; weight loss journey; blogg; fetma; postoperativ; viktresa; överskottshud;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett växande problem över hela världen och allt fler kirurgiska ingrepp utförs varje år för att minska fetma bland befolkningen. Komplikationer till följd av fetma kan bland annat påverka kvinnors fertilitet negativt vilket ger dem en större anledning till att genomgå viktminskningskirurgi. LÄS MER

 2. 2. En sista utväg? - Gastric bypass och psykisk hälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Björn Bergman; Niklas Bucht; [2017]
  Nyckelord :Gastric bypass; mental health; bariatric surgery; nursing; Gastric bypass; psykisk hälsa; fetmakirurgi; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem i Sverige och har ökat kraftigt de senaste decennierna. Fetmakirurgi i allmänhet och gastric bypass (GBP) i synnerhet är effektiva sätt att gå ner i vikt när traditionella metoder inte hjälper. LÄS MER

 3. 3. Changes in dairy cows’ temperature

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :jessica isaksson; [2017]
  Nyckelord :dairy cows; core body temperature; rectal temperature; skin temperature; infrared camera;

  Sammanfattning : Lactating cows have a higher heat production due to the milk synthesis compared to dry cows. In the regulation and general advice regarding animal husbandry (SJVFS 2010:15) it is stated that animals should be kept in thermal comfort. LÄS MER

 4. 4. Överviktsopererade patienters kroppsuppfattning och övergångsprocess efter kraftig viktminskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ann-Marie Kristiansen; [2016]
  Nyckelord :transitionsteori; övergångsprocess; kroppsuppfattning; gastric bypass; överviktsoperation; IPA; obesity surgery; body image; transition theory; transition process; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to describe the experiences of individuals who had undergone obesity surgery and subsequent dramatic weight loss. Specific attention was given to the individuals’ changing body image and the support they had received during their transition process. LÄS MER

 5. 5. Teknik och management för en bättre boxhygien i slaktgrisstallar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Malin Olsson; [2016]
  Nyckelord :stallmiljö; ventilation; kylfaktor; värmebalans; liggbeteende;

  Sammanfattning : Flera faktorer ligger till grund för god djurhållning, varav en av dessa är boxhygien. Förutom den dagliga tillsynen och grundläggande skötseln av grisarna, kan hygienen i grisboxarna påverkas av bland annat ventilation, värme/kyla och foder. LÄS MER