Sökning: "feministiskt parti"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden feministiskt parti.

 1. 1. Kristdemokraterna, ett feministiskt parti? : En kvalitativ innehållsanalys av Kristdemokraternas jämställdhetspolitik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Magdalena Szleg; [2021]
  Nyckelord :Kristdemokraterna; konservativ feminism; feministiskt parti; feminism; statsvetenskap; kristdemokrati; kristdemokratisk; konservatism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer.” : En kritisk diskursanalys av hur förövaren framställs i den politiska debatten kring mäns våld mot kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Elin Ekendahl; Sara Tomasdotter Egmyr; [2020]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; våldsutövare;

  Sammanfattning : Den ursprungliga tanken med studien var att studera hur riksdagsledamöterna framställer unga förövare i våld i nära relation. Utifrån resultatet fick syftet med studien revideras och ändrades till att studera hur riksdagsledamöterna beskriver förövaren i mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Sverigedemokraterna, ett jämställt parti? : En kvalitativ innehållsanalys av Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik utifrån ett feministiskt ramverk.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vinda Shallal; [2020]
  Nyckelord :Feminism; Sverigedemokraterna; jämställdhet; politik och kön;

  Sammanfattning : My aim with this study was to analyze the Swedish Democrats' gender equality policy from three feminist perspectives, the liberal feminism, equality feminism and gender feminism. This is within a time frame between 1989–2018. LÄS MER

 4. 4. Varför sjönk stödet för feministiskt initiativ i riksdagsvalet 2018? : En studie av feministiskt initiativs väljare 2014–2018

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Paula Savina; [2019]
  Nyckelord :Feministiskt Initiativ; FI; väljare; politisk psykologi; personliga värderingar; politisk kontext; partiutveckling; partikonkurrens; riksdagsvalet 2014; riksdagsvalet 2018; intervju;

  Sammanfattning : Forskningen om nya partier har främst fokuserat på partier som lyckats ta sig in i riksdagen. Denna uppsats kommer därför att fokusera på Feministiskt Initiativ (FI), ett parti som varit nära att komma in i riksdagen. I riksdagsvalet 2014 fick partiet 3,12 % av rösterna. I nästkommande riksdagsval fick de endast 0,46 %. LÄS MER

 5. 5. ”De absolut flesta männen i vårt land är helt vanliga, underbara grabbar” : en feministisk undersökning av SD-kvinnors åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Carlson; [2017]
  Nyckelord :nationalism; feminism; maktstrukturer; mäns våld mot kvinnor; patriarkala maktstrukturer; SD-kvinnor; Sverigedemokraterna; Mänskliga rättigheter; Human rights; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett problem i vårt samhälle, där våld i hemmet av någon närstående är överrepresenterat. Denna problematik har blivit allt mer aktuell att diskutera på senare år inom samtliga politiska partier, såväl inom Sverigedemokraterna. LÄS MER