Sökning: "fritidshem och specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden fritidshem och specialpedagogik.

 1. 1. Blicken på specialpedagogik i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Felicia Åhström; [2020]
  Nyckelord :pedagogik; specialpedagogik; lärare; fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det finns utmaningar med det specialpedagogiska arbetet i fritidshemsverksamheten och hur det i sådana fall kan påverka verksamheten enligt de pedagoger som arbetar i denna. Metoderna för att möjliggöra detta handlade om att samla in pedagogernas perspektiv genom intervjuer där observationer senare genomfördes i fritidshemsmiljöer för att skapa en kontext till de perspektiv som framkommit vid intervjuerna. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande insatser på fritidshemmet : hur arbetar lärare i fritidshem med inkludering och delaktighet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Noor Abdulghanni; Cizzi Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; fritidshem; inkludering; specialpedagogik; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka lärare i fritidshems arbete med delaktighet och inkludering i det språkutvecklande arbetet. I studien tar vi reda på vilka språkutvecklande insatser som genomförs inom ramarna för fritidshemmets verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Fritidshem + skolledning + specialpedagogik = blir vad? : En kvalitativ studie om hur fritidslärare och skolledning beskriver att samverkan kring elever i behov av särskilt stöd sker

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Francisca Alvarez Inostroza; Sara Wrang; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Samverkan; Skolledningens roll; Elever i behov av särskilt stöd; Specialpedagogik; Inkludering;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur fritidslärare och skolledning beskriver samverkan kring elever i behov av särskilt stöd sker under fritidshemstiden. Underlaget för studien består av semi-strukturerade intervjuer med fritidslärare och skolledning, där intervjuerna har analyserats tematiskt utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv och ett samverkansperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Hur ger man rätt stöd? : En pedagogisk reflektion över särskilt stöd på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lena Odell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how the leisure activities can be affected if the support fails for the students who need special support. And how teachers in leisure centers work with children in need of special support. The leisure center should be a complementary activity for school and preschool, an activity opens to all children. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogik på fritidshem. En intervjustudie med specialpedagoger.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Thorman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som ger bra förutsättningarför lärande för elever i behov av särskilt stöd i fritidshem, både vad gäller detsociala lärandet som kunskapslärandet.Teori: Den teoretiska delen utgår från tre teorier. LÄS MER