Sökning: "funktionell service"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden funktionell service.

 1. 1. Talets och undertextens olika nyanser : En undersökning av strykningar utav modalitet och uttryck för värderingar i adaptionen från tal till undertext

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Linnea Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :Subtitling; Intralingual Subtitling; Agenda; SVT; Corona-pandemic; SystemicFunctional Linguistics; Modality; Valuation; Equivalence; Availability; Information loss; Undertexter; Intralingval undertext; Agenda; SVT; Corona-pandemin; Systemisk- funktionell lingvistik; modalitet; värderingar; ekvivalens; tillgänglighet; informationsbortfall;

  Sammanfattning : The communication regarding the new corona-virus raises questions about availability and plain language. In Sweden, approximately 1.5 million people are in need of this communication through written language due to, inter alia, hearing impairment. LÄS MER

 2. 2. Analys och optimering av user onboarding

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Julia Ekman; Helena Frestadius; Mariam Ndwatta; Mette Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :user onboarding; användbarhetstester; användartester; prototypning;

  Sammanfattning : A thought-out website can guide a visitor to easily understand how the website’s service can benefit them. The process of guiding the visitor is called user onboarding. A well-designed user onboarding process enhances the user's experience and increases a visitor's understanding of the service and what the service can do to benefit the visitor. LÄS MER

 3. 3. Familjeportalen 2.0 – en praktisk fallstudie i att utveckla en offentlig e-tjänst utifrån användarcentrerade metoder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Linda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Offentlig e-tjänst; medborgarcentrerad process; användarcentrerade metoder; interaktionsdesign; fallstudie; användbarhetstester;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur användarcentrerade metoder inom interaktionsdesignprocessen kan involvera medborgare i utvecklingen av offentliga e-tjänster. Genom en praktisk fallstudie på en befintlig offentlig e-tjänst, kallad Familjeportalen, kan studien bidra med en större förståelse för hur användbarheten i offentliga e-tjänster kan utvecklas och förbättras utifrån en medborgarcentrerad synvinkel. LÄS MER

 4. 4. Att digitalisera eller inte digitalisera? : En kvalitativ fallstudie av digitaliseringsarbete hos ett fintech-bolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adrian Karlén; Albert Dahm; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; Digital strategies; Digital transformation; Fintech; Digitalisering; Digitala strategier; Digital transformation; Fintech;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart är inget som går obemärkt förbi och det är något som påverkar alla människor mer eller mindre. Det finns olika anledningar till att digitalisera men forskning menar på att det görs i syftet att förändra något till det bättre för att nå upp till ett visst verksamhetsmål eller milstolpe. LÄS MER

 5. 5. Extern testning av webbtjänster : Övervakning och funktionell testning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Jonathan Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Web testing; Functional testing; WebDriver; Webbtestning; Funktionell testning; WebDriver;

  Sammanfattning : Skatteverket (The Swedish Tax Agency) offers more than 20 web ser- vices to individuals and even more to corporations. Skatteverket has a vital function in society and it’s important that their web site never goes down. A user may logon to one service with electronic legitimation and later change to another service. LÄS MER