Sökning: "funktionell service"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden funktionell service.

 1. 1. Extern testning av webbtjänster : Övervakning och funktionell testning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Jonathan Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Web testing; Functional testing; WebDriver; Webbtestning; Funktionell testning; WebDriver;

  Sammanfattning : Skatteverket (The Swedish Tax Agency) offers more than 20 web ser- vices to individuals and even more to corporations. Skatteverket has a vital function in society and it’s important that their web site never goes down. A user may logon to one service with electronic legitimation and later change to another service. LÄS MER

 2. 2. Drömkandidaten : En kritisk diskursanalys om hur den ideale sökande konstrueras i platsannonser inom bygg- och fastighetssektorn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Ida Åström; [2018]
  Nyckelord :advertising; discourse analysis; real estate sector; construction sector; gender coding; modality; job advertisement; SFG; systemic functional linguistics; annonsering; diskursanalys; fastighetssektorn; byggsektorn; könskodning; modalitet; platsannons; SFG; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to investigate how an ideal job applicant is described when searching real estate janitors and real estate managers in job advertising using a Swedish linguistic perspective. This is achieved by looking at how the model reader is constructed i.e. LÄS MER

 3. 3. Lojalitet och de svenska bankerna: En kvantitativ studie om vad som driver kundlojalitet på den svenska bankmarknaden idag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindberg Hansen; Emelie Nortén; Jacob Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; teknikmognad; kundlojalitet; Lojalitet; e-lojalitet; bank; online; servicekvalitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Lojalitet och de svenska bankerna - En kvantitativ studie om vad som driver svenska bankkunders lojalitet Seminariedatum: 12 januari 2017 Ämne/kurs: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 högskolepoäng. Författare: Emelie Nortén, Caroline Lindberg Hansen, Jacob Gustafsson Handledare: Johan Jansson Nyckelord: lojalitet, e-lojalitet, bank, online, servicekvalitet, CSR, teknikmognad, kundlojalitet Syfte: Studiens syfte är att genom en kvantitativ undersökning studera hur de upplevda CSR- insatserna, den upplevda servicekvaliteten och den egna teknikmognaden påverkar svenska kunders lojalitet till sin bank, utifrån konsumentens perspektiv. LÄS MER

 4. 4. "Som person är du nyfiken, framåtlutad och tycker om att ha många kontakter" : En analys av genreförändring i platsannonser för kommunikatörer från 1997-2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Ella Schierbeck; [2017]
  Nyckelord :Genre analysis; genre change; systemic-functional grammar; job advertisement; informer; communicator; Genreanalys; genreförändring; systemisk-funktionell grammatik; platsannons; informatör; kommunikatör;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to examine if one can find a change within the genre job advertisements for communicators, and in extension, the profession as a whole, during the time period 1997-2017. By studying the schematic structures of job advertisements as a genre text at large, and specifically the rhetoric strategies used when presenting requirements, I will be attempting to answer these questions through a genre analysis. LÄS MER

 5. 5. Vasalunds förskola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Heidi Jokinen; [2016]
  Nyckelord :Solna; Vasalund; förskola;

  Sammanfattning : Förskolan ligger i ett lugn bostadskvarter i Solnas Vasalund. Förskolans byggnad ligger på södra ändan av tomten och huset bildas av tre huskroppar: en avdelningsdel, en korridors del i mitten samt en funktionell del - med barnens entré på plan 2, ateljé på plan 3 samt en samlingsrum Piazza på översta våningen. LÄS MER