Sökning: "future in audit"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade orden future in audit.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen och kompetensutveckling. En kvalitativ studie om hur digitalisering har påverkat revisionsprocessen och kompetensförändringar inom yrket.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Eriksson; [2021-09-22]
  Nyckelord :digitalization; audit; information systems; auditing process; big data; information technology in audit; future in audit;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har medfört ett nytt affärslandskap för revisorernaatt verka i som innebär automatiseringar och att arbeta med informationssystem. Forskningensäger att revisorer kommer ett elimineras om man inte inkluderar nya kompetenser och attrevisionsyrket kommer att förändras. LÄS MER

 2. 2. Kravbilden på den aspirerande revisorn : Hur trender inom rekrytering och nya föreskrifter påverkar kravbilden av juniora revisorer i Sverige

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Teodor Håkansson Rissler; Thomas Moberg; [2021]
  Nyckelord :Audit; educational requirements; hard skills; soft skills; recruitment; Hårda färdigheter; mjuka färdigheter; revision; rekrytering; utbildningskrav;

  Sammanfattning : Syftet är att förklara hur trender inom rekrytering och nya föreskrifter påverkar kravbilden av juniora revisorer. Detta syfte härleds utifrån två iakttagelser: trender inom rekryteringsarbete samt Revisorsinspektionens (RI):s nya teoretiska utbildningskrav. LÄS MER

 3. 3. Auditing in times of change: A qualitative study on how Covid-19 will affect audit quality

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Johnsson; Nicklas Persson; [2021]
  Nyckelord :Audit quality; Covid-19; Auditor-client relationship; Going-concern assessments; Auditor-independence.;

  Sammanfattning : Purpose - This study explores how Covid-19 may affect audit quality and provide early insights if the pandemic has already affected audit quality in Sweden. Design/methodology/approach - This paper uses qualitative data obtained through semi-structured interviews with eight Swedish authorized auditors within Big Four to explore possible impacts on three key aspects for audit quality. LÄS MER

 4. 4. Den upplevda revisionsnyttan : Ur revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Simon Tjellander; Hassan Mahmood; [2021]
  Nyckelord :The audit obligation; the audit benefit; the institutional theory; the legitimacy theory; the stakeholder theory; the agency theory; Revisionsplikten; revisionsnyttan; legitimitetsteorin; institutionella teorin; intressentteorin; agentteorin;

  Sammanfattning : År 2010 avskaffades den obligatoriska revisionen för småföretag i Sverige. Detta resulterade i att en majoritet av icke-revisionspliktiga företag valde bort revision. Trots detta finns det ett antal företag som väljer frivillig revision. Revisionen kan medföra mängder av fördelar som påverkar den upplevda revisionsnyttan. LÄS MER

 5. 5. Införande av digitaliserad beredning på Siemens Energy AB i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Sebastian Lindroth; Max Lund; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; beredningsarbete;

  Sammanfattning : Under början av året 2021 genomfördes ett examensarbete på Siemens Energy AB i Trollhättan. Syftet med arbetet var att komma med förslag på arbetssätt för digitaliserade beredningar i programmet PLM2020 och hur dessa kan införas i verksamheten. LÄS MER