Sökning: "hämmande"

Visar resultat 21 - 25 av 243 uppsatser innehållade ordet hämmande.

 1. 21. Att lära på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Olivia Smolek; Ida-Maria Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Arbetsplatslärande; lärande; utveckling; lärmiljö; individ; kontext; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i medarbetarnas erfarenheter analysera förutsättningarna för arbetsplatslärande och hur dessa upplevs påverka medarbetarnas utveckling samt lärande. Studien är genomförd på medicinteknikföretaget Nolato Meditech i Lomma. LÄS MER

 2. 22. Modersmålsundervisning lever sitt eget liv : Ramfaktorer som främjar och hämmar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Suzanne Lagroix Kronlund; [2018]
  Nyckelord :konsekvenser; Lgr 11; modersmålslärare; modersmålsundervisning; ramfaktorteori.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla kunskaper om vilka ramfaktorer som påverkar arbetssituationen och undervisningen för modersmålsläraren och vilka konsekvenser som uppstår. I undersökningen genomfördes enskilda intervjuer med sex modersmålslärare som undervisar eller har undervisat upp till årskurs nio. LÄS MER

 3. 23. Jag, du och vi i en mentorskapsrelation - En studie om mentorskapsrelationer som pedagogiskt redskap för lärande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Cecilia Bisgaard; [2018]
  Nyckelord :Mentorskap; relationell pedagogik; utbildningsrelation; ansvar; förebildlighet; lärande; relationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur mentorskapsrelationen verkar som pedagogiskt verktyg för lärandet. I dagens samhälle kan mentorskap bland annat betraktas användas utifrån tanken om att främja det livslånga lärandet och som svar på samhällsutmaningar, såsom att bidra till att fler får kvalificerat arbete. LÄS MER

 4. 24. "Man drar åt samma håll" : En kvalitativ studie om samverkan kring prostitution i en mellanstor svensk kommun

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Klara Ahnfeldt; Jennifer Manu; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; prostitution; främjande faktorer; hämmande faktorer; förbättringsområden;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase insight into the collaboration of different organisations that work against prostitution in a Swedish municipality. With this purpose as a basis, four research questions were formulated: How do different organisations working against prostitution in the municipality collaborate? Which factors promote collaboration between these organisations? Which factors inhibit collaboration between these organisations? What areas of improvement exist in regards to collaboration? The analysis is qualitative and based on semi-structured interviews with six organisations that work against prostitution in different ways. LÄS MER

 5. 25. CHARACTERIZATION OF THE GLYCEROL REDOX METABOLISM OF THE L. REUTERI STRAIN DSM 17938

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ulf Johansson; [2018]
  Nyckelord :3-HPA; Lactobacillus reuteri DSM 17938; redox metabolism; reuterin; SD4;

  Sammanfattning : Lactobacillus reuteri är en heterofermentativ bakterie som växer bra på flera olika kolkällor och har studerats flitigt på grund av dess probiotiska effekt. L. reuteri föreslås också för industriell användning, baserat på de intressanta produkterna som bildas vid fermentering. LÄS MER