Sökning: "högläsning för äldre elever"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden högläsning för äldre elever.

 1. 1. "När vi pratar om det så börjar jag förstå" - Shared Reading som läsfrämjande arbetssätt inom gymnasieskolan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Johanna Glansén; [2023]
  Nyckelord :Shared reading; högläsning; litteratursamtal; litteraturundervisning; läsfrämjande; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka läspraktiken Shared Readings möjligheter och begränsningar som läsfrämjande arbetssätt inom svensk gymnasieskola. Shared Reading är en läspraktik som fokuserar på det sociala och personliga i läsningen. LÄS MER

 2. 2. Högläsning i skolans senare årskurser- möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Milani Thathsarani Dewalegama Gamacharige; [2023]
  Nyckelord :Högläsning; högläsning för äldre elever; fördelar och nackdelar; olika sätt att högläsa; litteraturstudie;

  Sammanfattning : I den svenska skolkontexten har det inte forskats mycket om högläsning för äldre elever.Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur lärare kan arbeta med högläsning i svenskundervisningen (eller motsvarande ämnen i engelskspråkiga kontexter) för elever mellan 12 och 18 år. LÄS MER

 3. 3. Högläsning för elever i åldern 12 till 18 år : möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sabrina Saado; [2023]
  Nyckelord :Högläsning; äldre elever; metoder; möjligheter; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie har varit att sammanställa forskning om hur lärare kan arbeta med högläsning i svenskundervisning (eller motsvarande ämnen i engelskspråkiga kontexter) för elever mellan 12 och 18 år, samt vilka möjligheter och utmaningar högläsningen bidrar till för denna åldersgrupp. För att kunna besvara mitt syfte har jag använt dessa två följande forskningsfrågor: Hur kan svensklärare (eller motsvarande lärare i engelskspråkiga kontexter) arbeta med högläsning för elever mellan 12 och 18 år? Vilka möjligheter och utmaningar bidrar högläsningen till för denna åldersgrupp? Resultaten visar att högläsning bidrar med flera möjligheter för denna åldersgrupp men även utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Dialogisk högläsning i klassrummet : En kvalitativ studie om hur lärare använder dialogisk högläsning i årskurserna f-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Högemo; [2023]
  Nyckelord :Dialogisk högläsning; högläsning; f-3;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen för grundskolan är högläsning något som ska erbjudas i alla årskurser. Syftet med denna studie är därför att bidra med kunskap om lärares arbete med dialogisk högläsning i förskoleklass till årskurs 3, samt belysa progressionen mellan dessa årskurser. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Correlation Between Reading Ability and Mathematical Ability : KTH Master thesis report

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Richard Sol; Alexander Rasch; [2023]
  Nyckelord :Reading ability; Mathematical ability; Model optimization; Eye-tracking; Correlation between mathematics and reading; Machine-learning models; Reading Fluency; Reading comprehension; Formative assessment; Ordinal Regression; Spearman’s correlation coefficient; Grid search.; Läsförmåga; Matematisk förmåga; Modelloptimering; Ögonspårning; Korrelation mellan matematik och läsning; Maskininlärningsmodeller; Läsflyt; Läsförståelse; Formativ bedömning; Ordinal regression; Spearmans korrelationskoefficient; Rutnätssökning.;

  Sammanfattning : Reading and mathematics are two essential subjects for academic success and cognitive development. Several studies show a correlation between the reading ability and mathematical ability of pupils (Korpershoek et al., 2015; Ní Ríordáin & O’Donoghue, 2009; Reikerås, 2006; Walker et al., 2008). LÄS MER