Sökning: "högt blodtryck upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden högt blodtryck upplevelser.

 1. 1. Patienters upplevelse av egenvård vid hypertoni En kvalitativ litteraturstudie : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Mårtensson Eklund; Julia Elvin; [2021]
  Nyckelord :self-care; hypertension; patient; qualitative research; experience; Egenvård; hypertoni; patient; kvalitativ forskning; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är ett stort och växande folkhälsoproblem både globalt och i Sverige.  Diagnosen ökar risken för utveckling av allvarliga och potentiellt dödliga följdsjukdomar så som stroke och hjärtinfarkt. Den initiala behandlingen vid hypertoni är icke farmakologisk och med rätt insatser kan utveckling av sjukdomen bromsas. LÄS MER

 2. 2. Vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2 : En litteratursöversikt

  M1-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Faria Ali; Nimco Nuur; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Experience; Lifestyle change; Emotions; Knowledge; Self-care; Patient perspective; Diabetes mellitus typ 2; Upplevelse; Livsstilsförändring; Känslor; Egenvård; Patientens perspektiv.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är ett folkhälsoproblem som ökar kraftigt i världen. 90% avbefolkningen som har diabetes har diabetes Mellitus typ 2 i världen. Orsaken är låg fysisk aktivitet, dåliga levnadsvanor, tobaksanvändning, övervikt och ärftlighet. LÄS MER

 3. 3. Äldres upplevelser av ensamhet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Radouane El Hadj Tahar; Sagal Mohamed; [2021]
  Nyckelord :äldre; upplevelse; ensamhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Ensamhet har visat sig vara ett folkhälsoproblem som kan påverka den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan hos äldre. Detta kan yttra sig exempelvis i högt blodtryck och hjärt- och lungsjukdomar liksom i ångest, depression och psykologisk stress. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jean Muparutsa; Meron Michael Beyene; [2020]
  Nyckelord :Experience; heart failure; kvalitativ studie; living and patient; Hjärtsvikt; kvalitativ; livet; patient och upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom som drabbar många individer, framförallt äldre. I Sverige får ca 28 000 individer akut hjärtsvikt varje år. Den vanligaste orsaken till hjärtsvikt är ischemisk hjärtsjukdom och högt blodtryck. Syftet: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Bernadetta Waerner; Karolina Forsslund; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; Upplevelse; Egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har cirka 500 000 personer diabetes mellitus, varav 85–90 procent har diabetes typ 2. Ytterligare 150 000 personer har sjukdomen utan att veta om det. Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes som ökar mest i hela världen. LÄS MER