Sökning: "hemifrån"

Visar resultat 31 - 35 av 213 uppsatser innehållade ordet hemifrån.

 1. 31. Framgångsfaktorer för att upprätthålla verksamheten genom remote work : En fallstudie om användning av remote work under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ida Glenne; Julia Zimmergren; [2020]
  Nyckelord :Remote work; distansarbete; framgångsfaktorer; verksamhetskontinuitet;

  Sammanfattning : År 2020 kom ett nytt influensavirus kallat coronaviruset (Covid-19) som spreds och utvecklades till en pandemi. Detta skapade ett behov av beredskap hos verksamheter i form av alternativa lösningar till kontorslokaler för att kunna skydda sina anställda och samtidigt upprätthålla verksamheten. En strategi för detta är remote work (i.e. LÄS MER

 2. 32. Lärande genom interaktion med spelmekaniker : En presentation på användbarheten av Serious Games

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Fabian Hassel; Carl Brinck; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete har två medietekniska studenter försökt att ta reda på effektiviteten av att lära sig spelutveckling genom ett digitalt spel som de har utvecklat med två andra medietekniska studenter. För att utveckla detta spelet använde sig av omvärldsanalys, brainstorming, scrumban, moodboards, whiteboxing och lo-fi prototyper för att avsluta på en hi-fi prototyp. LÄS MER

 3. 33. Identitetsskapande långt hemifrån när de kulturella värderingarna skiljer sig- En socialantropologisk studie av nyanländas uppfattning av Sverige och svenskar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Rosa Rezvani Arany; [2020]
  Nyckelord :socialantropologi; nyanlända; Sverige; etnicitet; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has examined how six different people who are new in Sweden perceive Swedish culture and values and how these values contrast with what they bring from their home countries. The informants are from Eritrea, Sudan, Syria, Iran and Afghanistan and were interviewed to share their thoughts and experiences on this. LÄS MER

 4. 34. Hur kan vi trivas i hemarbete? : En studie om den sociala arbetsmiljön under hemarbete på grund av coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Amanda Thureson; Laura Alwadi; [2020]
  Nyckelord :social work environment; working from home; remote work; associate; corona pandemic; social arbetsmiljö; hemarbete; medarbetare; coronapandemin;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie om förändringarna i den sociala arbetsmiljön under hemarbetet på grund av coronapandemin, utifrån ett medarbetarperspektiv.   Studiens syfte är att undersöka hur den sociala arbetsmiljön har förändrats vid arbete hemifrån genom att lyssna på medarbetarnas hittills insamlade upplevelser om hemarbete under coronapandemin. LÄS MER

 5. 35. Kan Coronakrisen främja en mer hållbar livsstil? : En studie om individers konsumtions- och transportvanor före och under krisen samt förväntningar inför framtiden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Melisa Mackovic; Jonathan Jansson Åkerberg; [2020]
  Nyckelord :Hållbar konsumtion; transportvanor; kriser; hållbar livsstil; Covid-19;

  Sammanfattning : Studien fokuserade på människors uppfattningar kring förändrade konsumtions- och transportvanor för att se om kortsiktiga förändringar i vardagliga vanor gjorda under Covid-19, även pålång sikt kan påverka och förändra individers livsstilsvanor. Syftet med studien var att undersöka vilka vardagliga anpassningar människor gör under Covid-19 krisen och se om det leder till mer hållbara beteenden som människor tror de kommer fortsätta med även efter krisen. LÄS MER