Sökning: "industri"

Visar resultat 16 - 20 av 957 uppsatser innehållade ordet industri.

 1. 16. Försvarsanskaffning : för att stödja befolkning eller industri?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Robert Kandel; [2019]
  Nyckelord :defence procurement; procurement; acquisition; defence policy; defence; essential security interests; soft systems engineering; försvarsanskaffning; anskaffningsprocess; säkerhetspolitik; försvar; väsentliga säkerhetsintressen; soft systems engineering;

  Sammanfattning : Försvarsanskaffning och dess omkringliggande faktorer är relativt lite utforskat, särskilt i svensk kontext. En anledning är möjligtvis att utvecklingen skett fort och medfört att teorin har blivit ifrånsprungen. LÄS MER

 2. 17. Prototypframtagning av robotarm med sex axlar genom 3D-skrivning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Norstedt; Olof Bräne; [2019]
  Nyckelord :inverse kinematics; 3D-printing; 3D-printer; FDM; 3D-skrivare; 3D-skrivning; Arduino; robot; robotarm; kinematisk modell; prototyp; prototypframtagning; stegmotor;

  Sammanfattning : 3D-skrivare är inte längre något som endast stora företag har råd att använda sig av, utan någonting som har tagit sig ända till konsumentmarknaden. Detta har givit både hobbyanvändare och småföretag tillgång till ett kraftfullt verktyg för iterativ design. LÄS MER

 3. 18. Häng på Ringön : omgestaltning av en vistelseyta med platsidentitet i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Hansen; Anna Rosquist; [2019]
  Nyckelord :gestaltning; industriområde; platsidentitet; Ringön;

  Sammanfattning : Stadsomvandling innebär att områden genomgår en selektiv process där vissa delar av identitet och befintliga värden framhävs, medan andra tonas ner eller tas bort. När områden utvecklas riskerar alltså värden och identitetsdrag att gå förlorade. Det här examensarbetet undersöker begreppet platsidentitet kopplat till denna problematik. LÄS MER

 4. 19. Planering för implementering av självkörande truckar : - En fallstudie på Electrolux Professional AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Ellen Johansson; Sofia Lundin; [2019]
  Nyckelord :Industri 4.0; Automated Guided Vehicle; AGV; arbetsmiljö; säkerhet; resurseffektivitet och inköp;

  Sammanfattning : Industri 4.0 är idag ett omtalat koncept inom industrin som innebär att fabriker ska digitaliseras och automatiseras för att kunna uppnå effektiva produktionsfördelar. LÄS MER

 5. 20. Kartläggning och förbättringsförslag för ett effektivare material- och informationsflöde : Ett förbättringsarbete förankrat i leanprinciper och metoder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Daniel Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :lean; värdeflödesanalys; produktionsteknik; produktion;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar en kartläggning och förbättingsförslag av tillverkningsflödet vid tillverkning av en stålkonstruktion. På begäran av Skyllberg Industri omnämns ej konstruktionen, delkomponenterna, processerna eller slutkundens namn. LÄS MER