Sökning: "industri"

Visar resultat 16 - 20 av 1125 uppsatser innehållade ordet industri.

 1. 16. Kvalitetssäkring inom manuell lagerhantering i handeln : Vilka medel och åtgärder kan vidtas för att förebygga fel och bristande kvalitet för lager med manuell lagerhantering?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Industriell ekonomi

  Författare :Johan Ekman; [2020]
  Nyckelord :Visual workplace; 5S; implementation; Stock management; Den visuella arbetsplatsen; 5S; implementering; lagerhantering;

  Sammanfattning : Something that is often used in both industry and trade is inventory. In this work, a study has been conducted as to whether the industrial method The Visual Workplace can be adapted for use in retail trade industry. LÄS MER

 2. 17. Att titta i backspegeln : En fallstudie om hur lärdomar lagras – från en global kris till en annan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Alderbrant; Simon Lammgård; [2020]
  Nyckelord :Organisatorisk Inlärning; Organisatoriskt Minne; Krishantering; Globala finanskrisen; COVID-19;

  Sammanfattning : COVID-19-pandemin har haft en påverkan på såväl världsekonomin som svensk industri. Finns det värde i att blicka tillbaka på den globala finanskrisen 2008 för att hämta lärdomar som kan stödja organisationers krishantering? Denna studie undersöker hur organisatorisk lärdom från krishantering lagras och används vid en senare global kris. LÄS MER

 3. 18. Hur indsutri 4.0 påverkar den anställdas arbetsroll inom produktion

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Konrad Simanaitis; [2020]
  Nyckelord :Automation. Industry 4.0.Production. Company. Semi-automation. Fully automated; Automation.Industri 4.0. Produktion. Företag. Semi-automation. Helautomatiserad;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this thesis is to investigate how Industry 4.0, with a focus on automation, can influence the need for production personnel in production. Industry 4. LÄS MER

 4. 19. Assisterande styrning av lindningsmaskiner : En förstudie om röststyrning och andra assisterande lösningar som stöd till en lindningsstation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Adam Boork; Karin Wennersten; [2020]
  Nyckelord :Voice control; Asstive solutions; Industry; Voice solutions; Röststyrning; Assisterande lösningar; Industri;

  Sammanfattning : Lindningsstationen på ABB Power Transformers i Ludvika är idag styrd med fotpedal, som på senare år fått stor kritik kring dess ergonomiska utformning och risk för belastningsskador. I en studie år 2011 testades ett system med röststyrning som bemöttes positivt inom det ergonomiska perspektivet, men negativt inom dess prestanda och bristande säkerhetsklassning. LÄS MER

 5. 20. Application of game theory in Swedish raw material market : Investigating the pulpwood market

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Rami Al Halabi; [2020]
  Nyckelord :Game theory; Herfindahl-Hirschman index HHI ; duopsony; multiple regression; pulpwood; mixed strategy; Nash equilibrium; Spelteori; Herfindahl-Hirschman index HHI ; duopsony; multipel regression; massaved; mixad strategi; Nash jämvikt;

  Sammanfattning : Studien går ut på att analysera marknadsstrukturen för två industriföretag(Holmen och SCA) under antagandet att båda konkurrerar mot varandragenom att köpa rå material samt genom att sälja förädlade produkter.Produktmarknaden som undersöks är pappersmarknaden och antas varakoncentrerad. LÄS MER