Sökning: "kombinerad syn- och hörselnedsättning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kombinerad syn- och hörselnedsättning.

 1. 1. Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning - vad spelar hörseln för roll?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Widmark; [2021-10-01]
  Nyckelord :kombinerad syn- och hörselnedsättning; dövblindhet; hörapparater; hörhjälpmedel; synhjälpmedel; information- och kommunikationsteknik; information; kommunikation; orientering och förflyttning; dual sensory loss; deafblindness; hearing aids; assistive listening devices; assistive vision devices; information- and communication technology; information; communication; orientation and mobility;

  Sammanfattning : Background: People with Usher type 2 have congenital hearing loss and acquired progressive visualimpairment, which usually presents itself in adolescence. Previous studies have demonstrated thatinformation, communication, orientation and mobility as well as psychosocial well-being are affected whenliving with combined vision- and hearing loss. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av designkoncept för Monitor: : Ett hjälpmedel för dövblinda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Moa Lundfeldt; [2018]
  Nyckelord :deaf-blindness; human centered; semantics; sensory functions; tactile interaction; dövblindhet; användarcentrerad; semantik; sensoriska funktioner; taktil interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att utveckla ett designkoncept för Monitor. Monitor är ett hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel eller dövblindhet som utvecklats av Pariception AB. Projektets problemställning omfattade att ta fram en design som var användarvänlig, ergonomisk, användarcentrerad och anpassad till Pariception som varumärke. LÄS MER

 3. 3. "Ursäkta mig, du har fel kläder på dig" : Om elever med Ushers syndrom och inkludering i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sarah Remgren; [2012]
  Nyckelord :Elever; Usher syndrom; inkludering; skolan; lärare och klassrumsmiljö;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om elever med Ushers syndrom och inkludering i klassrummet. Ushers syndrom består av en kombinerad syn- och hörselnedsättning och synen försämras med tiden framförallt i synfältet. Med Ushers syndrom innebär det även svårigheter att se i mörkret. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av barn och ungdomar med cochleaimplantat (CI) med avseende på kombinerad syn – hörselskada eller dövblindhet, diagnos rörande deras syn- hörselnedsättning samt frekvensen för uni- respektive bilateralt CI hos dessa barn och ungdomar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ann-Cathrine Kroon; [2009-02-03]
  Nyckelord :Dövblindhet; unilateralt CI; bilateralt CI; genetisk hörselnedsättning; Ushers syndrom; Retinitis pigmentosa; Charge syndrom; Downs syndrom; Goldenhar syndrom; Deaf blindness; unilateral CI; bilateral CI; genetic hearing impairment; Usher syndrome; Retinitis Pigmentosa; CHARGE; Down’s syndrome; Goldenhar syndrome;

  Sammanfattning : BackgroundThe opportunity for cochlear implantation has now extended beyond children who are only deaf or hard of hearing. Children who are deaf blind from birth or early in life are receiving implants, but very limited research has been done for this population, and this raises important issues. LÄS MER