Sökning: "Jenny Widmark"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jenny Widmark.

 1. 1. Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning - vad spelar hörseln för roll?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Widmark; [2021-10-01]
  Nyckelord :kombinerad syn- och hörselnedsättning; dövblindhet; hörapparater; hörhjälpmedel; synhjälpmedel; information- och kommunikationsteknik; information; kommunikation; orientering och förflyttning; dual sensory loss; deafblindness; hearing aids; assistive listening devices; assistive vision devices; information- and communication technology; information; communication; orientation and mobility;

  Sammanfattning : Background: People with Usher type 2 have congenital hearing loss and acquired progressive visualimpairment, which usually presents itself in adolescence. Previous studies have demonstrated thatinformation, communication, orientation and mobility as well as psychosocial well-being are affected whenliving with combined vision- and hearing loss. LÄS MER

 2. 2. Molecular evolution of voltage-gated calcium channels of L and N types and their genomic regions

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Jenny Widmark; [2012]
  Nyckelord :Evolution; vertebrate; voltage-gated calcium channel; whole genome duplication;

  Sammanfattning : The expansion of the voltage-gated calcium channel alpha 1 subunit families (CACNA1) of L and N types was investigated by combining phylogenetic analyses (neighbour-joining and maximum likelihood) with chromosomal data. Neighbouring gene families were analysed to see if the chromosomal regions duplicated through whole genome doublings in vertebrates. LÄS MER

 3. 3. Konkurrensfördelar - Genom inköpsstrategiska val

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Karlsson; Hanna Widmark; [2007-06-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering:I takt med ökad globalisering och en större press på att minska kostnader så blir företagens inköpsfunktion en allt mer viktig konkurrensfaktor. När inköp går från att vara en administrativ funktion till att få en alltmer strategisk roll så ökar betydelsen av att värdera hur denna funktion bidrar till företagets resultat och konkurrensförmåga. LÄS MER

 4. 4. Biblioteken, upphovsrätten och de nya medierna

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Jenny Widmark; [2000]
  Nyckelord :upphovsrätt; copyright; bibliotek; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Public law; Offentlig rätt; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The explosion of new digital media puts pressure for developments within copyright law both in Sweden and internationally. These developments are taking place on two different international areas: (1) WIPO which is a part of the UN family and (2) the EU where a new directive on copyright law is being prepared and probably implemented during 2001. LÄS MER