Sökning: "assistive listening devices"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden assistive listening devices.

 1. 1. Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning - vad spelar hörseln för roll?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Widmark; [2021-10-01]
  Nyckelord :kombinerad syn- och hörselnedsättning; dövblindhet; hörapparater; hörhjälpmedel; synhjälpmedel; information- och kommunikationsteknik; information; kommunikation; orientering och förflyttning; dual sensory loss; deafblindness; hearing aids; assistive listening devices; assistive vision devices; information- and communication technology; information; communication; orientation and mobility;

  Sammanfattning : Background: People with Usher type 2 have congenital hearing loss and acquired progressive visualimpairment, which usually presents itself in adolescence. Previous studies have demonstrated thatinformation, communication, orientation and mobility as well as psychosocial well-being are affected whenliving with combined vision- and hearing loss. LÄS MER

 2. 2. Vibraesthetics of Music : The design of BEATHOVEN: a haptic device for enjoying music through vibrotactile sensations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Adam Mattsson; Martin Åhlén; [2021]
  Nyckelord :Vibraesthetics; Haptics; Music; Vibrotactile Experience; Product Design; Industrial Design Engineering; Human-Centered Design; Design-Driven Innovation; Artistic Research; Inclusive Design; Vibroestetik; Haptik; Musik; Vibrotaktila upplevelser; Produktdesign; Teknisk design; Människocentrerad design; Design-driven innovation; Estetiskt utforskande; Inkluderande design.;

  Sammanfattning : The project has the purpose of designing and developing a wearable haptic device for experiencing music through tactile vibrations on the body, and the result is the product concept BEATHOVEN and a completely new way of experiencing music.  Music is powerful, it touches our soul and gives form to our emotions. LÄS MER

 3. 3. Självuppskattad kunskap kring hörhjälpmedel bland omvårdnadspersonal på kommunala och privata äldreboenden i Göteborgs Stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Daniel Stadling; Rebecka Svensson; [2016-06-09]
  Nyckelord :hörapparat; hörhjälpmedel; hörsel; hörselnedsättning; kunskap; omvårdnadspersonal; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hörselnedsättning är en av de vanligast förekommande kroniska sjukdomar som drabbar äldre människor. I åldersgruppen 80+ har cirka 50 % en hörselnedsättning. Många av dessa individer bor på äldreboende. LÄS MER

 4. 4. Hörapparatbärares upplevelser och erfarenheter av tekniska hörhjälpmedel i offentliga lokaler

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jennie Stubbe; Charlotta Svensson; [2009-02-03]
  Nyckelord :Hörhjälpmedel; FM-system; IR-system; teleslinga; livskvalitet; välbefinnande; hörselnedsättning; Assistive listening devices; FM-systems; IR-systems; induction loop; quality of life; well being; hearing loss;

  Sammanfattning : To be able to feel a sense of belonging, people need to have the possibility to take part of the information from the society. Hearing-impaired don’t have the same possibility as hearing people when they want to take part of the information, therefore they don’t get the same benefit. LÄS MER

 5. 5. The process of Internationalization in Small and Medium Enterprises (SMEs) : "Challenges encountered in the process of Internationalization from product adaptation and standardization perspective"

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Kishore Kumar Bandi; Kamlesh Bhatt; [2008]
  Nyckelord :Internationalization; SME’s; Internal challenges; External challenges; Product adaptation and product standardization;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the challenges that arise when the SMEs enter into an international market (Internationalization) and adopting international product strategy to survive in foreign market. To be able to gain better understanding of the subject, research questions concerning the challenges faced during internationalization by SMEs from product adaptation and standardization perspective. LÄS MER