Sökning: "konstnärliga ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden konstnärliga ämnen.

 1. 1. Idén om ett jämlikt möte

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Rebecka Ekholm; [2020]
  Nyckelord :idén om ett jämlikt möte; rebecka ekholm; möte; jämlikt; förutsättningslöst; dokumentär; dokumentärfilm; stad; land; gledbygd; landsbygd; språk; makt; hierarki; norrland; västerbotten; vormsele; film; konstnärlig forskning; filosofi;

  Sammanfattning : Denna essä är en del av ett projekt som utforskar verktyg och metoder för dokumentära berättelser om landsbygden, från ett perspektiv av en dokumentärfilmare utan tolkningsföreträde på platsen. Om maktstrukturer, fördomar, och plats som huvudkaraktär. LÄS MER

 2. 2. Betygsutveckling i Dansteknik : en kvantitativ studie om gymnasieelevers betygsfördelning och betygsutveckling i ämnet Dansteknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Niklas Fransson; [2019]
  Nyckelord :quantitative; grades; grade distribution; subsequent grades; dance; dance technique; school; upper secondary education; Stockholm; Sweden; kvantitativ; betyg; betygsfördelning; efterföljande kurser; betygsutveckling; dans; dansteknik; estetiska programmet; dansinriktning; gymnasieskola; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ny kunskap om svenska gymnasieelevers betygsfördelning och betygsutveckling i ämnet Dansteknik. Studien omfattar en totalundersökning av avgångsbetygen för de 414 gymnasieelever som avslutat sina studier vid det estetiska programmets dansinriktning i Stockholms stad under åren 2014 - 2018. LÄS MER

 3. 3. Boven i dramat : En kvalitativ studie om lärares tankar om drama som lärverktyg i SO-undervisningen i åk 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Jannborg; Sofia Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Drama; Lek; Drama som lärverktyg; Framgångsfaktorer; Anne Bamford; The Wow Factor;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om i vilken utsträckning, och hur, åtta lärare i åk 1-3 använder drama som lärverktyg i SO-undervisning och vad de tänker om lärverktyget i SO-undervisningen. Drama har visats ha positiv inverkan på elevers lärande och utveckling men ändå finns en uppfattning om att drama som lärverktyg exkluderas i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Vad gör mig motiverad? : En självstudie om motivation i övningsrummet i fenomenologins anda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2018]
  Nyckelord :Motivation; practice; factors; phenomenology; life-world perspective and logbook; Motivation; övning; faktorer; fenomenologi; livsvärldsperspektivet och loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vilka motivationsfaktorer som kan ha påverkan på min övning.Studien utgår från livsvärldsperspektivet och den valda observationsmetoden är loggboksskrivande. LÄS MER

 5. 5. Bedömning i bild : En kvalitativ studie om ett komplext arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Frida Fahlström; [2018]
  Nyckelord :bildämnet; bedömningsstrategier; likvärdighet; gymnasiet; grundskolan;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ge inblick i det område som rör bedömning i bildämnet, samt synliggöra verksamma bildlärares bedömningspraktik och förhållningssätt till bedömning och likvärdighet. Trots att det finns problematiska aspekter med bedömningen i bild är forskning i området bristfällig. LÄS MER